Posted on

Odteraz sa môžu záujemcovia z radov obcí, škôl, organizácií či spolkov uchádzať o grant iniciatívy Sadíme budúcnosť vo výške až 4 tisíc eur. Nový program nadácie Ekopolis ponúka pokrytie nákladov na výsadbu, starostlivosť o stromy, odborný dohľad a zafinancuje i potrebný materiál, náradie alebo dopravu. Podmienkou programu je výsadba miestnymi dobrovoľníkmi a následná starostlivosť. Do výzvy sa môžete zapojiť do polovice februára.

Kto môže získať grant?

 • fyzické osoby – neformálna občianska iniciatíva (v tomto prípade je potrebné uviesť 2 osoby zodpovedné za realizáciu projektu a vyúčtovanie grantu),
 • registrované mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, cirkevné právnické osoby, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod.),
 • základné a stredné školy, školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce – samosprávy, pričom preferované budú projekty realizované v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Na aké aktivity dostanem grant?

Hlavnou myšlienkou programu Sadíme budúcnosť je návrat stromov – funkčnej zelene do sídelného prostredia a otvorenej krajiny, kde zelená infraštruktúra chýba alebo je narušená.

Z projektu budete môcť financovať konkrétne tieto aktivity:

 • zakúpenie sadeníc drevín,
 • zakúpenie pomocného výsadbového materiálu (koly, pletivo alebo iná ochrana proti ohryzu, kotviaci materiál, popruhy, zavlažovacie vaky, mykorízne huby, mulčovacia štiepka z listnatých drevín, kamene a pod.), vrátane drobných opatrení na podporu biodiverzity (napr. barličky pre vtáky),
 • úpravy terénu v nevyhnutnej miere,
 • zakúpenie alebo požičanie náradia a nástrojov potrebných na výsadbu alebo následnú starostlivosť (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
 • doprava sadeníc a materiálu na miesto výsadby,
 • propagácia projektu, tlač a tvorba informačných materiálov (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
 • odborné poradenstvo, práce arboristov, dendrológov (maximálne do výšky 10 % z celkovej žiadanej čiastky),
 • následná starostlivosť po dobu 3 rokov do výšky 12 EUR na jeden vysadený strom (ostatné výdavky na následnú starostlivosť po dobu 5 rokov sú povinnou spoluúčasťou žiadateľa).

Čo môžem získať?

Maximálna výška grantu, ktorú môžete získať pre svoj projekt je 4 000 eur. Priemerná výška poskytovaných finančných prostriedkov na jeden projekt je 2 500 až 3 000 eur. Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

V čase vyhlásenia výzvy nie je známa presná výška prostriedkov, ktorú program rozdelí. Vieme však, že z prostriedkov, ktoré sú už teraz k dispozícii, bude možné v roku 2022 financovať 10 až 15 komunitných projektov výsadby stromov po celom Slovensku.

Ako a dokedy požiadať?

O grant treba požiadať v elektronickej forme. Žiadosť musí obsahovať stručné zhrnutie projektu, základné údaje o žiadateľovi a o lokalite, ktorej sa projekt týka. Súčasťou je taktiež časový plán aktivít, rozpočet s konkrétnymi položkami a upresnenie, kto bude na projekte pracovať.

Posledný termín na odoslanie elektronickej žiadosti pre jarné grantové kolo máte 15. februára 2022 do 16:00 hod.

Dôležité odkazy

Informácie boli prevzaté z webu ekopolis.sk


Potrebujete pomôcť s výzvou?

Popíšte nám o tom viac ...


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *