Posted on

Výzva znalostno-inovačnej komunity EIT Manufacturing zameraná na transformáciu MSP sa snaží podporiť malé a stredné podniky, ktoré plánujú implementovať transformačný projekt na svojich výrobných linkách alebo výrobných systémoch. Podpora pozostáva z povinného Balíka transformačných služieb a z voliteľného komponentu s názvom Balík finančnej podpory pre transformáciu. Práve cez voliteľný balík podpory môžete získať do 150 tisíc eur. V prípade, že spĺňate podmienky, o túto podporu si môžete požiadať do 30. septembra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Pre malé a stredné podniky, ktoré sú:

  • pripravené zaviesť operácie na vyššiu úroveň konkurencieschopnosti a majú transformačný projekt súvisiaci s ich výrobnými linkami alebo výrobnými systémami,
  • spĺňajú definíciu MSP podľa definície EÚ (menej ako 250 zamestnancov, ročný obrat nepresahujúci 50 miliónov eur alebo celková ročná súvaha nepresahujúca 43 miliónov eur),
  • založené v ktorejkoľvek z krajín Horizon Europe a majú významné obchodné alebo priemyselné zastúpenie v iných krajinách Horizon Europe (komerčné zastúpenie je definované na viac ako 20% tržieb spoločnosti, zatiaľ čo priemyselné zastúpenie je definované na viac ako 20% pracovných síl spoločnosti).

Akých aktívít sa týka grant?

Aktivity vo výzve sú definované veľmi všeobecne so zámerom na transformáciu výrobných liniek alebo systémov s cieľmi:

  • podpora partnerstiev s MSP v oblasti výroby, ktoré sa zameriavajú na konkrétne projekty transformácie podnikania, ktoré im umožnia zvýšiť konkurencieschopnosť a škálovateľonosť v rámci Európy,
  • podpora MSP pri integrácii vyspelých inovatívnych riešení a riešení súvisiacich problémov odbornej prípravy, financovania a riadenia zmien pracovných síl,
  • poskytnutie atraktívnej čiastočnej finančnej podpory pre projekt (voliteľné).
  • poskytnutie visiblity a publicity prostredníctvom komunikačných kanálov EIT Manufacturing.

Čo môžem získať?

Na podporu malých a stredných podnikov pri uskutočňovaní úspechu ich transformačných projektov môže spoločnosť EIT Manufacturing ponúknuť tieto podporné balíčky:

  • Balík transformačných služieb (povinný) – podpora prvotriednych expertov, prístup k zdrojovým technológiám a ich poskytovateľom a iná forma nefinančnej podpory.
  • Balík finančnej podpory pre transformáciu do 150 000 eur (voliteľný) – do 50 % nákladov na projekt vrátane financovania aktív, školení a zvyšovania kvalifikácie pracovných síl, komunikácie a marketingu súvisiaceho s transformáciou, riadením zmien atď.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Možnosť podať si žiadosť to výzvy SME Transform Call je otvorená do 30. septembra 2021 do polnoci prostredníctvom tohto elektronického systému.

Žiadosti budú posudzované a vyhodnocované priebežne, preto odporúčame, aby svoj projekt v prípade záujmu prihlásili čo najskôr.

Všetky informácie sa dozviete na stránke výzvy a v samotnom znení výzvy.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *