Posted on

Začiatkom decembra Ministerstvo hospodárstva SR zverejnilo možnosť pre všetky typy podnikov, aby si pokryli formou dotácie zvýšené výdavky na plyn a elektrinu. K dispozícii je pre podniky takmer 360 miliónov eur. Možnosť žiadať o dotáciu však máš už iba do 22. decembra tohto roku.

Kto môže získať grant?

O dotáciu môže požiadať podnik bez ohľadu na jeho veľkosť, podnikajúci vo všetkých sektoroch podnikania okrem úverových a finančných inštitúcií. Žiadny kraj na Slovensku nie je znevýhodnený, žiadať teda môže podnik z akéhokoľvek kraja.

Na aké aktivity dostanem grant?

Preplatiť si môžeš nechať plyn alebo elektrinu za obdobie od 1. augusta 2022 do 30. septembra 2022.

Nemôžeš do toho zahrnúť elektrinu a plyn, ktoré si odoberal za účelom výroby elektriny a tepla.

Čo môžem získať?

Dotácia, ktorú môžeš získať sa pohybuje v rozmedzí od 50 eur do 500 tisíc eur. Poskytuje sa v podobe priameho grantu a táto suma predstavuje maximálne 80 % z celkových nákladov, ktoré sú podľa výzvy oprávnené.

Dotácie sa medzi podnikateľov budú rozdeľovať z balíka 359 820 623 eur.

Ako a dokedy požiadať?

Žiadosť musíš predložiť elektronicky (z elektronickej schránky na slovensko.sk) prostredníctvom formulára z webu energodotacie.mhrs.sk najneskôr do 22. decembra 2022.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.