Posted on

V rámci mapovania príležitostí pre slovenské subjekty, Národná kancelária Horizontu prináša prehľad výziev kaskádového financovania v oblasti digitalizácia. Kaskádové výzvy sú jednoduchšie na administratívne úkony a spravidla sú spravované bežiacimi projektmi programu Horizont 2020 a Horizont Európa. Od umelej inteligencie, cez blockchain až po Internet of things – tieto témy sú oprávnené v uvedených výzvach, z ktorých posledná končí v novembri 2022.

Spomínaný prehľad výziev je dostupný v tabuľke nižšie a ponúka základný prehľad parametrov na rýchle rozhodnutie. Viac informácií o danej výzve nájdete na príslušnom odkaze, ktorý vás presmeruje na pôvodné webové sídlo výzvy.

Pre koho?

Uvedené príležitosti sú vhodné prevažne pre malé a stredné podniky ale tiež pre univerzity, výskumné inštitúcie a ďalšie formy žiadateľov.

Aké témy a dokedy?

Výzvy z prehľadu sa tematicky týkajú najmä experimentov a nasadzovania inovatívnych technológií v oblasti AI, robotiky, blockchain, Internet of Things alebo digitálnych riešení v rôznych sektoroch.

Ich termíny uzávierok sa koncentrujú na obdobie okolo júla, s výnimkou dvoch výziev, ktoré majú poslednú uzávierku v novembri.

Názov výzvy Oprávnený žiadateľ Financovanie Uzávierka Téma Viac informácií
AI Regio 2nd Call Malý a stredný podnik (individuálne alebo v konzorciu s DIH*) Do 100 tisíc eur/ projekt 29.júl 2022 12:00 hod. Manufacturing Data Spaces and Data4AI pipelines; AI for Manufacturing Applications and AI-on-demand Platform contributions; AI Didactic Factories for Manufacturing and TERESA Experimentations Web
Ontochain Open Call 3 Tímy fyzických osôb, právnické osoby alebo ich kombinácia Do 119 500 eur 25. júl 2022 17:00 hod. Blockchain, sémantický web, ontologické inžinierstvo, softvérové inžinierstvo, smart aplikácie, kryptografia, štandardizácia a príbuzné témy Web
DIH2 Network 2nd Call DIHs, technologické klastre, asociácie, výskumné inštitúty, univerzity, mimovládne organizácie Do 10 tisíc eur 31. júl 2022 a 31. október 2022 Sieť DIHs s podporou lokálnych MSP* v nasadzovaní najnovších technológií AI* a robotiky Web
SMART4ALL Call 3 Univerzity, SME, Poskytovatelia technológií Do 80 tisíc eur Jún až november 2022 Experimenty s prenosom znalostí; Experimenty zamerané na prenos technológií; Experimenty s prenosom technológií medzi doménami Web
EIT Digital Innovation Factory 2022 Podnikateľské tímy (vzdelávacie, výskumné alebo biznis organizácie) Do 250 tisíc eur 15. november 2022 Digital Tech, Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing and Digital Finance Web

Zdroj: eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.