Posted on

Spoločný program EÚ pre výskum neurodegeneratívnych ochorení (Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND) vyhlásil novú výzvu s cieľom zabezpečiť skoré diagnostikovanie porúch fyziologických systémov s neurodegeneratívnymi ochoreniami.

Kto môže požiadať o grant?

Výskumní pracovníci pôsobiaci na univerzitách, neuniverzitné verejné alebo súkromné výskumné organizácie, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb, ako aj obchodné spoločnosti (najmä MSP). O grant môžu žiadať aj spoločnosti mimo lekárskeho sektoru, napr. organizácie pre rozvoj výpočtovej techniky a umelej inteligencie.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Cieľom výzvy bude podporiť výskum zameraný na detekciu, meranie a porozumenie prvotných znakov ochorenia s možnosťou vývoja novej diagnostiky alebo zákrokov. Najrozšírenejším typom týchto ochorení je Alzheimerova choroba, ktorej súčasná liečba sa zameriava skôr na príznaky ako na príčinu alebo progresívny priebeh.  Preto je potrebné podporiť výskum včasnej diagnostiky porúch fyziologických systémov a neurodegenetatívnych chorôb.

Čo môžete získať?

Financovanie svojich projektových návrhov. Pre túto výzvu je vyčlenených celkom 19 miliónov eur.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Predbežné návrhy je možné podať do 2. marca 2021, 15.00 h. Úplné návrhy musia byť podané najneskôr 29. júna 2021, 15.00 h. Šablónu pre podanie predbežného návrhu nájdete si stiahnete kliknutím TU. Vyplnenú žiadosť odošlete prostredníctvom nástroja pre podanie predbežného návrhu.

Všetky konkrétne informácie o výzve nájdete v tomto PDF súbore.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *