Posted on

KYKLOS4.0 Open Call # 1 hľadá konzorciá vedené podnikmi, ktoré predložia návrhy na vývoj inovatívnych riešení na zlepšenie digitálnych výrobných procesov. Navrhované riešenia, ktoré sa majú dosiahnuť prostredníctvom experimentov, by mali preukázať vysoký inovačný potenciál a mali by zhodnotiť možnosti komercializácie do konca experimentálneho obdobia. V rámci experimentu musí byť riešenie validované a demonštrované na pilotnom mieste, ktoré by mal poskytnúť jeden z partnerov konzorcia. 150 tisíc eur pre konzorcium môžete získať podaním žiadosti do 30. júna.

Kto môže žiadať o grant?

Výzva je otvorená pre organizácie pôsobiace v oblasti digitálnej výroby.

Návrhy musia byť doručené konzorciami 2 až 3 subjektov vrátane najmenej jedného malého alebo stredného podniku (MSP) a priemyselného partnera. Konzorcium predkladajúce návrh musí byť vedené malým alebo stredným podnikom.

Vedúci MSP musí byť technologickým integrátorom a priemyselný partner bude slúžiť ako pilotné miesto pre vyvinuté riešenie, ktoré sa má validovať a demonštrovať.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

KYKLOS4.0 hľadá inovatívne riešenia na zlepšenie digitálnych výrobných procesov a adresuje jednu alebo viac z nasledujúcich subdomén:

 • Kyberfyzikálne systémy
 • Správa životného cyklu produktu
 • Analýza životného cyklu
 • Rozšírená realita
 • Umelá inteligencia
 • Cirkulárna výroba
 • Veľké dáta a správa dát
 • Hlboké učenie
 • Systémy na podporu rozhodovania

Výzva bude uprednostňovať experimenty, ktoré sú schopné demonštrovať dopad prístupu KYKLOS 4.0 (viac informácií v príručke) pre širokú skupinu priemyselných používateľov. Experimenty by navyše mali jasne demonštrovať úlohu cirkulárnej ekonomiky v rámci výrobnej oblasti v kombinácii s procesom riadenia inovácií.
Experimenty by sa mali realizovať po dobu šiestich mesiacov, pričom by sa mali rozdeliť do troch etáp:

 1. plánovanie (1 mesiac),
 2. implementácia (3 – 4 mesiace) a
 3. komercializácia a udržateľnosť podnikania (1 – 2 mesiace).

Čo môžem získať?

Každý vybraný projekt bude financovaný až do výšky 150 tisíc eur (pre konzorciá troch subjektov, s limitom 60 tisíc eur na subjekt).

Benefit zo zapojenia sa pozostáva okrem finančnej podpory najmä z nasledujúcich:

 • Prístup k vybraným technológiám KYKLOS4.0 prispôsobeným každému projektu vrátane komponentov, modulov a súprav nástrojov použitých v projekte KYKLOS4.0.
 • Prispôsobený coaching, tréning, podpora pri definovaní ich hodnotovej ponuky, testovanie podnikateľských nápadov a identifikácia ďalších možností financovania na mieru.
 • Podpora zvyšovania externej viditeľnosti a propagácie projektu a výsledkov, a to aj u potenciálnych investorov, a prístupu k relevantným udalostiam.

Ako a dokedy požiadať?

Výzva KYKLOS4.0 je otvorená na podávanie žiadostí do 30. júna 2021. Žiadosť si podáte prostrednítvom F6S platfromy.

Úplné znenie výzvy si môžete prečítať na tomto odkaze.

Všetky informácie sme čerpali zo stránky výzvy: https://kyklos40project.eu/about-kyklos/open-call-1-2/


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *