Posted on

Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR zakladajú novú výzvu, ktorá nesie názov „Ideas Powered for Business SME Fund“. Celkový rozpočet 20 miliónov EUR  je vytvorený na pomoc európskym malým a stredným podnikom (MSP).

Kríza, ktorá bola spôsobená pandémiou COVID-19 výrazne ovplyvnila fungovanie podnikateľského sektora v celej EÚ. Najviac škody utrpeli touto krízou najmä malé a stredné podniky. Z tohto dôvodu sa Európska komisia v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ako aj s Úradom priemyselného vlastníctva SR rozhodli založiť novú výzva pre malé a stredné podniky.

Táto výzva si sľubuje pomôcť podnikom ktoré chcú rozvíjať stratégie v oblasti duševného vlastníctva, chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni a taktiež, ktoré majú záujem manažovať svoje priemyselné práva, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť.

Kto môže požiadať o grant?

Všetky MSP so sídlom v 27 členských štátoch EÚ, ktoré spĺňajú oficiálnu definíciu EÚ malého a stredného podniku.  

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Táto výzva sa poskytuje pre:

  • Rozvoj stratégie v oblasti duševného vlastníctva a chrániť svoje práva v oblasti duševného vlastníctva na vnútroštátnej, regionálnej alebo únijnej úrovni.
  • Manažovanie priemyselných práv, a tým posilniť svoju pozíciu na trhu či aktívne zlepšiť konkurencieschopnosť. 

Čo môžete získať?

Každý MSP môže dostať náhradu nákladov najviac do výšky 1 500 EUR.

MSP môžu získať nasledovné výhody:

  • 75 % zľava na služby včasnej diagnostiky v oblasti duševného vlastníctva (IP Scan) (Profesionálni audítori v oblasti duševného vlastníctva vám pomôžu určiť hodnotu vašich aktív v oblasti duševného vlastníctva. Môžete sa vďaka tomu dozvedieť, ako teraz i v budúcnosti utvárať svoju podnikateľskú stratégiu v oblasti duševného vlastníctva)
  • 50 % zníženie poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov. Ak sa rozhodnete, ktoré práva duševného vlastníctva chcete chrániť na vnútroštátnej, regionálnej a únijnej úrovni, môžete dostať 50 % zníženie základných poplatkov za prihlášku ochranných známok a dizajnov.

Na uvedené účely sa vyčlenilo 20 miliónov eur prostredníctvom nového fondu v roku 2021.

Uvažujete o využití podpory na duševné vlastníctvo?

Ako a dokedy požiadať o grant?

Všetky dôležité informácie týkajúce sa získania grantu nájdete na tomto odkaze. Žiadosť o grant podáte elektronicky cez tento odkaz.

Spustenie projektu je naplánované na začiatok roka 2021 a potrvá len do vyčerpania zásob. Takže kto skôr príde, ten skôr berie! 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *