Prečo sme založili grant UP?

Urobiť granty dostupnými pre každého – to je naša vízia, s ktorou sme zakladali magazín grant UP. Bežní ľudia a podnikatelia vo väčšine prípadov netušia nič o výhodách a možnostiach grantov – a to zďaleka nemyslíme len eurofondy. Ak sa aj o granty začnú zaujímať, narazia na množstvo prekážok, nejasností a cudzích pojmov, ktorí ich odradia.

Zmysel grant UP spočíva v postupnom vzdelávaní širokej verejnosti a podnikateľov v oblasti vyhľadávania, prípravy, žiadania grantov ale aj realizácie projektov, ktoré dostanú financovanie z grantových zdrojov.

Pravidelne budeme prinášať tipy v týchto oblastiach, budeme pre vás monitorovať príležitosti ako sú výzvy a podujatia ale tiež prinášať rozhovory a úspešné príbehy ako inšpiráciu. Sme prvý magazín a podcast o grantoch na Slovensku a veríme, že sa nám našu víziu podarí naplniť zvýšením povedomia o tejto tematike a taktiež zlepšením pozície Slovenska v inovačných rebríčkoch.

Vydavateľ online magazínu

grant UP, s. r. o.
Němcovej 4075/5
042 00 Košice-Sever

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka číslo 52366/V
IČO: 54 047 447
DIČ: 212 155 6459

IBAN: SK2483300000002102045727
Nie sme platcami DPH.

Sme zapísaní v Registri partnerov verejného sektora

Feedback a vaše názory

info@grantup.sk

Námety a hlásenie chýb

redakcia@grantup.sk

Inzercia

inzercia@grantup.sk

Redakcia

Ing. Tomáš Pavlik, PhD.
Ing. Klaudia Kupčíková, PhD.

+ externí spolupracovníci

Periodicita

denná aktualizácia

ISSN 2729-9619 (online)


Kontaktujte nás