Posted on

Tak ako všetko zmysluplné, aj projekt musí mať svoj cieľ. V niektorých prípadoch sú projekty také komplikované, že nám uniká základná myšlienka projektu. Ako teda správne formulovať cieľ tak, aby bol hodnotiteľovi jasný a nemal v tejto kapitole priestor na škrtanie?

Na pomoc môžeme použiť metódu SMART. Je to osvedčená technika, ktorá sa využíva nielen v projektovom manažmente, ale aj v obchodnom alebo osobnom rozvoji.

Uvažujme napríklad so zjednodušeným príkladom, v ktorom Vás trápia vysoké náklady na energiu spoločnosti, ktorú vlastníte. Rozhodli ste sa s týmto problémom niečo urobiť a znížiť svoje náklady. Takže si budete klásť otázky podľa SMART:

S – Špeficický (Specific)

Zamerajte sa na konečnú fázu formulácie cieľa, buďte veľmi jasní a konkrétni. Už vieme, že chceme znížiť energetickú náročnosť, ale po úvodnej analýze sme zistili, že problém je v zastaranom osvetlení. Už vieme, že cieľom je zamerať sa na „zníženie energetických nákladov na kancelársku budovu modernizovaním na LED žiarovky“.

Na tomto cieli je viditeľné, že obsahuje pridanú informáciu o tom, ako presne chceme dosiahnuť zníženie nákladov. Pri formulovaní hlavného cieľa projektu na to nezabudnite.

M – Merateľný (Measurable)

Už máme cieľ, ale ako zistíme, že sme ho dosiahli? Ako zistíme, či má modernizácia pridanú hodnotu oproti pôvodnému riešeniu? V projekte musíme byť schopní nejakým spôsobom „odmerať“, vyčísliť výstupy.

Napríklad, v našom prípade si zadáme nasledovné míľníky:

  • Do 30 dní sa vykoná analýza prevádzkových nákladov súčasného riešenia;
  • do 60 dní sa vykoná analýza prevádzkových nákladov modernizovaného riešenia;
  • do 90 dní sa vyhodnotí ziskovosť zamýšľaného riešenia …

Pokúste sa odmerať svoje ciele rôznymi spôsobmi, aby ste sa vyhli možným problémom.

A – Dosiahnuteľný (Achievable)

V tomto kroku je potrebné vyhodnotiť dosiahnuteľnosť a uskutočniteľnosť cieľa. Zvážte faktory, ako sú finančné a časové obmedzenia. Nie je dosiahnutie cieľa skôr kontraproduktívne? Existujú nejaké vhodné alternatívy?

Jednou z prekážok v našej prípadovej štúdii môže byť vysoká počiatočná investícia. Máme tieto prostriedky k dispozícii? Ak nie, možnosťou je pôžička od banky, musíte však brať do úvahy návratnosť investícií.

Ďalšou možnosťou je vyhľadať výzvu z dostupných grantov. Dnes existuje veľa dostupných možností, ktoré podporujú tento druh činnosti. Či už hovoríme o lokálnych eurofondoch na národnej úrovni alebo o zahraničných grantoch.

R – Realistický (Relevant)

Tu musíte zhodnotiť, či dosiahnutie cieľa skutočne vyrieši váš problém a či je dosiahnutie cieľa (z rôznych dôvodov) reálne.

Je jasné, že ak nahradíme 100W žiarovky 11W LED-kami, budeme mať nižšie prevádzkové náklady. Nie je však potrebné zabúdať na aspekt počiatočnej investície alebo na náklady, ktoré vznikli v dôsledku dočasného odstavenia pracoviska/ kancelárie. Bude to pre mňa stále ziskové? Mám na to kapacity? A tak ďalej. Ak dospejete k záveru, že cieľ je reálny, stačí zvážiť posledný bod …

T – Načasovaný (Timed)

Nie nadarmo sa hovorí, že čas sú peniaze. Jednou z definícií projektu je aj to, že musí byť časovo ohraničený. Stanovte si časový harmonogram úloh na dosiahnutie celkového cieľa. Posúďte, ako veľmi je dosiahnutie cieľa časovo náročné. Uvažujte aj s časovou rezervou (vždy, ale vždy sa niečo pokazí).

V časovom harmonograme je vhodné uvádzať si míľníky. Míľniky sa používajú na kontrolu a uistenie sa, že projekt pokračuje podľa plánu. Míľniky predstavujú dosiahnutie významných bodov v priebehu projektu a takým míľnikom môže byť napríklad „uzatvorenie zmluvy na dodávku LED žiaroviek“. Umiestnite tieto míľniky na časovú os, aby ste mohli vyhodnotiť pokrok počas implementácie.Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *