Posted on

Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Pre tento rok ponúka výzvy, ktoré sú rozdelené do štyroch podprogramov: príroda a biodiverzita, cirkulárna ekonomika a kvalita života, zmierňovanie a prispôsobovanie sa klimatickým zmenám a prechod na čistú energiu. V článku si pozri prehľad aktuálne otvorených výziev programu LIFE. Výzvy boli vyhlásené 18. apríla a uzatvárať sa budú v septembri.

Kto sa môže zapojiť do programu LIFE?

Návrh v rámci programu LIFE môžeš predložiť, ak si:

  • verejná alebo súkromná právnická osoba registrovaná v EÚ, tretia krajina asociovaná k programu LIFE,
  • právnická osoba vytvorená podľa práva Únie alebo akejkoľvek medzinárodnej organizácie.

Samostatné fyzické osoby nemôžu žiadosti podávať.

Štandardné akčné projekty (SAP)

Strategické projekty (SNAP) a strategické integrované projekty (SIP)

Koordinačné a podporné akčné granty (CSA)

Granty pre podprogram prechodu na čistú energiu:

Chceš vedieť viac?

Informačné webináre k daným výzvam môžeš nájsť na YouTube kanáli programu LIFE. Tie budú prebiehať medzi 23. – 26. aprílom.

Zoznam všetkých výziev LIFE si môžeš pozrieť na FTO portáli, prostredníctvom ktorého sa zároveň podávajú žiadosti o financovanie. Termíny uzávierok výziev sú nastavené na september.

Dôležité odkazy

Oficiálny web výzvy
Celé znenie výzvy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *