15 tém výzvy Euroclusters s rozpočtom štrnásť miliónov eur do konca novembra

S cieľom pomôcť pri implementácii aktualizovanej priemyselnej stratégie spustila Európska komisia približne 30 medziodvetvových, interdisciplinárnych a transeurópskych strategických spoločných klastrových iniciatív s názvom „Euroclusters“. Podporia…