Posted on

Pri výzvach sa môžete stretnúť s pojmom štátna pomoc v rámci schémy de minimis. Ide o peňažný limit v rámci stanoveného časového obdobia, ktorý môžete ako organizácia prijať. V znení výzvy musíte byť pozorní a všímať si, či poskytnutie grantu náhodou nie je podmienené touto schémou. Článok sme spracovali v jednoduchej a stručnej forme bez zbytočných detailov. Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto téme, v závere uvádzame aj užitočné odkazy.

Čo presne je pomoc de minimis?

Európska komisia legislatívne upravuje akúkoľvek finančnú či nefinančnú štátnu pomoc, ktorú členský štát poskytne zväčša podnikateľskému subjektu. Dôvod je taký, že verejná pomoc poskytovaná subjektom môže ovplyvniť konkurenčné prostredie – subjekt, ktorý dostal pomoc, môže byť zvýhodnený oproti ostatným subjektom. Preto je štátna pomoc prísne sledovaná. Nazývame to pomoc de minimis.

Subjekt teda môže prijať minimálnu mieru pomoci stanovenú limitom, čo by malo obmedziť neprimeranú pomoc konkrétnemu subjektu či spoločnosti.

Na Slovensku de minimis legislatívne upravuje Zákon o štátnej pomoci 358/2015 Z.z. a takúto pomoc zväčša poskytujú ministerstvá, štátne agentúry a štátni vyhlasovatelia grantových výziev.

Koľko môžete čerpať z de minimis?

Nariadenie Európskej komisie č. 1407/2013 uvádza, že k narušeniu hospodárskej súťaže medzi podnikateľskými subjektmi členských štátov nedôjde, ak:

  • štátna pomoc subjektu nepresiahne 200 tisíc eur a zároveň
  • suma tejto pomoci sa počíta za 3 fiškálne roky (ten aktuálny a dva predchádzajúce).

Existujú aj výnimky

Je potrebné uviesť, že finančný strop má aj svoje výnimky. V prípade sektoru poľnohospodárstva je to iba 15 tisíc eur a v prípade rybolovu a akvakultúry iba 30 tisíc eur.
Na druhej strane, podniky poskytujúce služby verejného hospodárskeho záujmu majú limit nastavený až na 500 tisíc eur.

Komplexný prehľad nájdete cez odkazy nižšie.

Na čo musíte myslieť?

V zásade si musíte dať pozor na to, či prijímate alebo neprijímate štátnu, resp. minimálnu pomoc de minimis. Ak áno, treba túto formu pomoci evidovať a myslieť na to v prípade, keď plánujete podať projektový zámer do výzvy, na ktorú sa vzťahuje podmienka de minimis.

V prípade, že si túto skutočnosť neustriehnete, celkom pravdepodobne vás vylúčia z hodnotiaceho procesu už v úvode, pri kontrole formálnych náležitostí. Predpokladajme však, že takto nastavená výzva si bude formou povinných príloh overovať váš stav prijatej pomoci de minimis. To sa zvykne diať minimálne formou čestného vyhlásenia, kde uvádzate, že ste takúto pomoc v stanovenom odbobí a stanovenej lehote neprekročili.

Užitočné odkazy

Niektoré informácie v tomto článku sme čerpali z uvedených odkazov


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *