Posted on

Ministerstvo investícií , regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) pripravilo novelu zákona o eurofondoch, ktorá by mala priniesť viac transparentnosti a údajne zjednodušuje čerpanie. Poradcovia pri eurofondových projektoch budú zverejňovaní, aby sa predchádzalo konfliktu záujmov a verejnosť mala o ich aktivitách viac informácií. Novela vraj zjednodušuje eurofondy a prináša protikorupčné opatrenia. Aké reálne je však naplnenie ambicióznych plánov, keď ešte v dnešných dňoch je žiadateľ odkázaný na „nálady“ úradníkov?

Zverejňovanie poradcov či poučenie sa z chýb

Novela zákona obsahuje úpravy v celom procese manažmentu eurofondov od vyhlasovania výziev, cez schvaľovací proces poskytnutia finančných príspevkov až po samotnú realizáciu a financovanie projektov.

Za najdôležitejšie považujem dve opatrenia. Prvým je povinnosť zverejňovať aj poradcov, ktorí sa podieľali na príprave eurofondových projektov, či už ide o právnické osoby alebo fyzické osoby. Je to zásadné opatrenie na zvýšenie transparentnosti a zníženie rizika konfliktu záujmov. V minulosti sa objavovali prípady, keď sa na eurofondoch priživovali rôzni “vybavovači”, ako o tom svedčí aj kauza Dobytkár z obdobia minulej vlády, ktorú sudca označil za megastroj korupcie a prania špinavých peňazí. Týmto opatrením chceme riziko takýchto prípadov znížiť,“ uviedla vicepremiérka.

Druhým dôležitým bodom je väčšia právna istota a lepšie informácie pre žiadateľov. Orgán auditu Ministerstva financií SR bude musieť zverejňovať svoje správy. Tie doteraz verejné neboli a tá istá chyba sa tak opakovala u viacerých žiadateľov, pretože sa nemohli poučiť z chýb iných. Následne museli vracať peniaze a niektoré projekty sa kvôli chybám museli zastaviť a peniaze ostali nevyužité,“ uviedla vicepremiérka Remišová. „Najlepším spôsobom, ako predchádzať nálezom, je rozširovanie informácií o zisteniach auditov, aby sa im iní mohli vyhnúť. Je to jednoduché a transparentné riešenie, ktoré pomôže všetkým,“ povedala vicepremiérka.

Zistené nedostatky už iba elektronicky?

Medzi ďalšie opatrenia patrí napríklad elektronizácia komunikácie pri vypracovaní a zasielaní správ o zistených nezrovnalostiach, zjednodušené vykazovanie výdavkov, zavedenie nových možností pre subjekty podieľajúce sa na implementácii vo vzťahu k možnosti podať odvolanie, zjednodušené nároky na publikovanie právnych úkonov týkajúcich sa množstva užívateľov príspevku.

Návrh novely zákona bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania a mal by byť schválený vládou do konca roka 2020. Vicepremiérka Remišová zdôraznila, že tento návrh je ďalším dôležitým krokom k znižovaniu byrokracie a korupcie v eurofondoch. “Eurofondy musia slúžiť ľuďom a nie rôznym špekulantom. Menej byrokracie znamená menej korupcie. Menej korupcie znamená viac peňazí pre občanov Slovenska na školy, cesty a nemocnice a na lepší život pre ľudí,” povedala vicepremiérka.

Aké reálne je dosiahnutie zmeny?

Vzhľadom na minulé snahy vlády o zjednodušenie čerpania eurofondov, ktoré sa doteraz nenaplnili môžeme vnímať avizované zmeny ako dobrý základ, avšak laická i odborná verejnosť sú skeptické pokiaľ ide o reálne zjednodušenie.

Projektoví manažéri totiž stále čelia realite, od nekonečného opravovania „nepodstatných chýb“ v životopisoch až po papierovú formu komunikácie pri každej možnej príležitosti.

Reálna zmena bude akceptovaná a skutočná až keď zainteresovaná verejnosť nadobudne reálnu skúsenosť z dobre zvládnutých vyhlásených výziev zo strany ministerstiev a poverených agentúr. Nemožno nepodotknúť, že realita eurofondov na Slovensku je absolútne neporovnateľná oproti zahraničným grantovým mechanizmom, kde žiadateľ nepotrebuje čo i len hárok papiera a byrokracia je minimálna.

Len v takom prípade sa bude črtať reálna zmena ekosystému na Slovensku, pretože žiadateľ sa bude môcť sústrediť na jadro riešenej problematiky a nie na enormnú administratívnu záťaž spojenú s projektom.


Časť článku bola prevzatá z web stránky MIRRI SR (mirri.gov.sk) 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *