Posted on

V mnohých výzvach a grantových mechanizmoch ako sú Horizont Európa či výzvach komunity EIT a iných sa môžete stretnúť s pojmom TRL. Zväčša ide o výzvy zamerané na riešenia pre trh, na vylepšenie vašej technológie alebo upscaling vášho technologického riešenia. Vo výzve sa napríklad uvádza, že o finančnú podporu sa môžete uchádzať iba v prípade, ak vaša technológia spĺňa minimálne stupeň TRL5 alebo TRL7.  Prípadne cieľom projektu, na ktorý požadujete financovanie, je dosiahnutie určitého, spravidla vyššieho stupňa TRL. Čo však tieto skratky a čísla znamenajú? V tomto článku vám vysvetlíme, na čo TRL stupnica slúži a čo predstavujú jej jednotlivé úrovne.

Stupnicu pôvodne využívali v NASA

Stupnicu TRL (Technology readiness level), pôvodne vyvinula NASA v 70. rokoch minulého storočia pre technológie prieskumu vesmíru. Zmyslom bolo merať zrelosť technológie v priebehu jej fázy výskumu, vývoja a zavádzania. TRL sú založené na stupnici od 1 do 9, pričom 9 je najvyspelejšia technológia.

Postupne ju prevzala veľká časť vedeckého sveta, a to najmä úradníci, ktorí sa zaoberajú financovaním výskumu. Mali na to jednoduchý dôvod. Jednoduchšie, zreteľnejšie a prehľadnejšie rozlíšenie stupňa, v ktorom sa daný výskum nachádza. Stupeň TRL sa samozrejme počas doby „života“ projektu mení od nižších hodnôt po vyššie hodnoty. Každý výskum začína obyčajne na úrovni 1, ale nie každá inovácia dospeje do úrovne 9.

O stupnici TRL hovorí aj Ivan Pezlár v našom podcaste: Podcast 09 | Kde hľadať výzvy Horizon Europe?

9 úrovní TRL

Teraz, keď už poznáme zmysel a význam TRL, stačí mať poruke jednotlivé úrovne. Ak s TRL pracujete častejšie, po istom čase si jednotlivé úrovne zapamätáte. Ak by nie, vždy sa môžete vrátiť k tomuto článku a osviežiť si pamäť. Na nasledujúcom obrázku máte tieto úrovne prehľadne znázornené.

Jednotlivé úrovne TRL
Zdroj: Innonews.blog

Teraz pekne po slovensky

Hoci v drvivej väčšine prípadov sa s úrovňami TRL stretnete v anglickom jazyku, uvádzame slovenský preklad týchto stupňov. V niektorých prípadoch sa môžete stretnúť s mierne odlišnou formuláciou, ako v slovenčine tak aj v angličtine. Základ by mal však vždy ostať rovnaký.

  • TRL 1: Základný výskum – pozorované základné princípy
  • TRL 2: Aplikovaný výskum – formulácia technológie
  • TRL 3: Kritická funkcia – experimentálny dôkaz koncepcie (proof of concept)
  • TRL 4: Laboratórne testovanie – technológia validovaná v laboratóriu
  • TRL 5: Testovanie v relevantnom prostredí – technológia validovaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)
  • TRL 6: Overený prototyp – technológia preukázaná v príslušnom prostredí (priemyselne relevantné prostredie v prípade kľúčových podporných technológií)
  • TRL 7: Integrovaný pilotný systém preukázaný – demonštrácia prototypu systému v prevádzkovom prostredí
  • TRL 8: Systém je integrovaný – systém je kompletný a kvalifikovaný
  • TRL 9: Systém je pripravený – skutočný systém osvedčený v prevádzkovom prostredí (konkurenčná výroba v prípade kľúčových podporných technológií alebo vo vesmíre)

Zistite, na akom TRL sa nachádzate

Pre lepšie utvrdenie vedomostí si pozrite video, v ktorom pochopíte zmysel jednotlivých úrovní TRL. Autor videa uvádza jednoduchý príklad pneumatiky v troch minútach. Vďaka tomu by ste nemali mať problém odhadnúť, v akej fáze sa nachádza práve vaša technológia.

Pomohol vám tento článok?

Niektoré informácie v tomto článku boli čerpané z webu Innonews.blog


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *