Posted on

Európska komisia na svojej stránke zverejnila zaujímavý nástroj, pomocou ktorého si môžete nájsť vhodný program na financovanie aktivít v turizme. Tento nástroj je určený práve pre organizácie, ktoré pôsobia v odvetví cestovného ruchu. Online príručka poukazuje na širokú škálu programov financovania z nového rozpočtu, Multiannual Financial Framework na roky 2021 – 2027 a EÚ Next Generation. Ako môžete v poslednej dobe zachytiť z rôznych iniciatív, aj táto má za cieľ zabezpečiť posun smerom k digitálnejšej, udržateľnejšej a inkluzívnejšej EÚ.

financovanie turizmu

Sprievodca vám pomôže nájsť vhodné financovanie. Obsahuje odkazy na príslušné webové stránky programov EÚ s najnovším vývojom (napríklad ročné pracovné programy alebo výzvy na predkladanie projektových zámerov) a ďalšie podrobnosti o jednotlivých programoch. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť aj konkrétne príklady projektov financovaných z predchádzajúcich programov EÚ.

Ako to funguje?

Online príručka sa sústredí na praktické otázky týkajúce sa najdôležitejších programov financovania odvetvia cestovného ruchu v rámci EÚ.

Získate tak informácie, či ste oprávnený žiadateľ, na ktoré aktivity môžete žiadať peniaze, získate prehľad o rôznych druhoch financovania a tiež informácie, dokedy a ako podať žiadosť. Je to stručný nástroj bez zbytočných informácií, ktoré by vás mohli znechutiť.

Krok 1: Identifikujte príslušné programy a finančné nástroje

Najrelevantnejšie programy nájdete v troch otázkach online príručky.

  • Pokiaľ ide o oprávnenosť: Kto sa môže prihlásiť?
  • Na tému programu: Ktoré akcie môžu získať finančné prostriedky?
  • Pokiaľ ide o druh podpory: Aký druh financovania je k dispozícii?

Krok 2: Zoznámte sa s dokumentáciou a formulármi (vo forme online)

Stiahnite si informačný balík, ktorý zvyčajne obsahuje „sprievodcu“ s odporúčaním o príprave a predkladaní návrhov. Ak informácie nie sú pre vás jasné, môžete použiť vyhradené rozhranie (napr. funkčnú e-mailovú schránku, online stránku atď.).

Krok 3: Nájdite si partnerov, ak je to užitočné alebo požadované

Niektoré programy a podprogramy podporujú cezhraničné alebo transeurópske projekty. V takom prípade sa vám môžu zísť partneri so sídlom v iných krajinách EÚ, aby ste mohli vytvoriť konzorcium.

Mnohé programové webové stránky alebo stránky, ktoré propagujú konkrétnu výzvu, obsahujú časť, v ktorej môžu potenciálni partneri zverejniť svoju ponuku na spoluprácu.

Krok 4: Predložte svoj návrh, ponuku alebo prihlášku včas

Doplňujúce informácie nájdete na odkazoch:

V roku 2020 EÚ zaviedla stimulačný balík v hodnote 2,018 bilióna eur (áno, bilióna!). Pozostáva z dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 až 2027 v rámci spomenutého Multiannual Financial Framework a z dočasného nástroja NextGenerationEU na podporu obnovy.

Tieto zdroje sa pridelia na zelenú dohodu, digitalizáciu a nepredvídané okolnosti. Oprávnené môžu byť aj subjekty v ekosystéme cestovného ruchu.

Prejdite na online nástroj

Samotný online nájstroj nájdete na stránke Európskej komisie: Guide on EU funding for tourism.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *