Posted on

Výzva fondu SK-NIC pre malé projekty 2021 sa sústredí na e-vzdelávanie, online podnikanie a potláčanie hoaxov a konšpirácií na internete. V rámci tejto výzvy ide o nový okruh tém. Falošné správy a konšpirácie na internete môžu, zvlášť v dnešnej dobe, zmiasť mnoho ľudí a podnecovať hnev a zbytočné nezhody názorov aj medzi priateľmi. Preto výzva považuje za dôležité podporiť projekty, ktoré takéto falošné správy potláčajú, respektíve odhaľujú, demaskujú a vysvetľujú. Na svoj projekt v rozpočte od 2 500 do 10 tisíc eur môžete požiadať do 15. júla.

Pre koho je výzva určená?

  • fyzické osoby (plne spôsobilé),
  • fyzické osoby podnikatelia a právnické osoby (suma majetku nesmie presahovať 350 tisíc eur a zároveň čistý obrat nepresahuje 700 tisíc eur a subjekt nemá viac ako 10 zamestnancov),
  • právnické osoby neziskového charakteru (nadácie, OZ, neziskovky ale aj samosprávy, školy, nemocnice, cirkvi a podobne).

Presné podmienky oprávnenosti žiadateľa sú uvedené v znení výzvy.

Na aké aktivity môžem žiadať grant?

  1. vzdelávanie v oblasti informačno-komunikačných technológií: projekty pre efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu, alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách,
  2. podpora ekonomiky malých a stredných podnikov: projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. „Poď podnikať online“),
  3. podpora projektov zameraných na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete.

Čo môžem získať?

Vďaka zapojeniu sa do výzvy môžete získať financovanie svojich projektov na vyššie uvedené oblasti. Výška podpory na jednu žiadosť je minimálne 2 500 eur a maximálne 10 tisíc eur. Spolufinancovanie sa nevyžaduje.

Vyčlenený objem finančných prostriedkov pre túto výzvu je 100 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Svoje žiadosti do výzvy môžete zasielať do 15. júla 2021. Výsledky hodnotenia by mali byť známe v novembri 2021.

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory je potrebné vyplniť na webe www.darca.sk. Pri registrácii je potrebné vyplniť „SK-NIC“ a v časti Program „Malé projekty 2021“.

Po aktivácii cez mailovú schránku sa môžete prihlásiť. Po prihlásení prostredníctvom svojho formulára sa v časti Informácie o programe nachádzajú všetky prílohy uvedené vo výzve.

Kompletné informácie nájdete na stránke SK-NIC, odkiaľ sme pre vás čerpali informácie do tohto článku.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *