Posted on

S4Fashion je výzvou projektu s názvom S4Fashion-Sustainability for Fashion sector, ktorý bol podporený európskym programom pre malé a stredné podniky, známy pod skratkou COSME. Účelom výzvy na predkladanie návrhov je podporiť 25 nadnárodných partnerstiev, ktoré sú schopné vytvoriť nový inovatívny produkt alebo službu. Tie by mali priamo zlepšiť zavádzanie a prijímanie udržateľných a cirkulárnych modelov v módnom odvetví. O kombináciu finančnej aj nefinančnej podpory sa môžete uchádzať do 29. októbra.

Pre koho je výzva určená?

Zúčastniť sa môžu podniky ale aj akademické a technologické centrá, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá:

  • vedúci partneri a partneri musia byť aktívni alebo chcú byť aktívni udržateľným alebo cirkulárnym spôsobom;
  • vedúci partneri a participujúci partneri musia mať sídlo v jednom z členských štátov EÚ alebo asociovanej krajine COSME;
  • konzorcium musia tvoriť minimálne dvaja partneri z dvoch rôznych krajín (maximálne päť partnerov na žiadosť)
  • ich podnik musí byť založený najmenej šesť mesiacov pred dátumom termínu podania žiadosti;
  • žiadať môžu iba mikro a malé spoločnosti, dizajnéri, start-upy. Akademické a technologické centrá sa môžu zúčastniť ako partneri;
  • žiadateľ sa musí zaregistrovať na platforme S4Fashion a v prihláške odkazovať na svoj (úplný) profil spoločnosti a (ak je to vhodné) na profil produktu, ktorý predstavuje prácu ich najrelevantnejšej kolekcie;
  • jedna organizácia môže byť zapojená iba do jedného návrhu;
  • organizácie, ktoré už boli ocenené v rámci výzvy Fashion for Change, Circular InnoBooster a SmallButPerfect, sa môže zúčastniť tejto výzvy, iba ak sa myšlienka projektu úplne líši od už ocenenej;
  • partneri projektu nesmú byť v potenciálnom konflikte záujmov.

Čoho sa výzva týka?

Projektové návrhy musia predstavovať inovatívne a spolupracujúce nové procesy, výrobky alebo služby v odvetviach: textil, odevy, obuv, koža a doplnky, nové obchodné modely pre udržateľnú alebo cirkulárnu módu.

Žiadosť sa podáva v anglickom jazyku. Treba si dať pozor na to, že dvojité financovanie nie je povolené. To znamená, ak ste na rovnakú aktivitu či projekt v minulosti už získali finančnú podporu, žiadosť vám bude zamietnutá. Taktiež budú zamietnuté už existujúce produkty bez jasného vývoja, možnosti zlepšenia alebo zavedenia inovácie presahujúcej najmodernejšie účely.

Čo môžem získať?

Vybrané partnerstvá získajú priame financovanie svojich inovatívnych projektov až do výšky 15 tisíc eur a budú tiež profitovať z ďalších služieb na podporu podnikania, ako sú školiace semináre, mentorstvo, sprostredkovateľské akcie a investičné fóra, aby sa zabezpečilo, že sa z inovatívnych projektov stane obchodovateľný produkt, služba alebo obchodný model.

Na celú výzvu je alokovaných 275 tisíc eur.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Všetky žiadosti sa predkladajú online prostredníctvom platformy S4Fashion. Takto podaná žiadosť musí obsahovať nasledujúce dokumenty:

Čas na podanie máte do 29. októbra 2021 do 17:00 hod. bruselského času.

Na spomínanej platforme S4Fashion máte možnosť nájsť si kontakty a prípadného partnera do projektu. Registrovať sa môžete na stránke https://platform.s4fashion.eu/register. Všetky informácie o výzve môžete nájsť na tomto webe.


facebook grantUP banner tmavy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *