Posted on

Začiatkom júla sme na našom magazíne zverejnili informáciu o výzve Nórskych grantov s názvom Znovu šanca z Nórskych grantov. Tentoraz do 2 miliónov na projekt | Výzva a označením BIN01. Mohlo by sa zdať, že ide o identickú výzvu, avšak novšia výzva, o ktorej píšeme v dnešnom článku, má označenie BIN02 a termín uzávierky je stanovený na október. Výzva BIN02, ktorú Výskumná agentúra vyhlásila, je taktiež zameraná na podporu inovácií a rozvoja podnikania s fokusom na zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám, ktoré bývajú samostatne. Rozdielom je okrem neskoršieho termínu podania iba výška pridelených financií pre výzvu, ktorá predstavuje takmer 5,5 milióna eur. Poďme si teda zrekapitulovať podmienky, za akých sa môžete uchádzať o financovanie svojich projektov.

Pre koho je výzva určená?

Pre malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25 % verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Vaša firma musí existovať minimálne 3 roky do času, kedy projekt podávate. O financovanie môžete požiadať, nech pochádzate z akéhokoľvek regióna Slovenska.

Do projektu si môžete vziať aj partnera, maximálne však troch. Partner môže byť akákoľvek právnická osoba, čiže aj verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku. Taktiež si môžete prizvať do konzorcia akúkoľvek medzinárodnú organizáciu, orgán alebo agentúru aktívne zapojenú a efektívne prispievajúcu k implementácii projektu.

Náš tip: Dôrazne odporúčame zahrnúť do projektu partnera z Nórska, pokiaľ to bude dávať pre váš projekt zmysel. Inak sa môžete zbytočne pripraviť o body v hodnotení.

Treba tiež myslieť na to, že prioritizované budú projekty:

  • zamerané na mladých podnikateľov a ženy podnikateľky,
  • implementované v menej rozvinutých geografických regiónoch,
  • realizované v partnerstve so subjektom z prispievateľských štátov,
  • žiadateľov, ktorí sú malý a stredný podnik (MSP).

Na aké aktivity môžem žiadať grant?

Výzva je zameraná na dve oblasti:

  1. Zelené inovácie v priemysle a
  2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Vďaka takto všeobecne nastaveným oblastiam výzva nemá vopred určené témy projektov. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju a zavádzaniu inovačných technológií, procesov a produktov, vytvoria synergický efekt a prinesú viaceré výhody.

Príkladom takýchto aktivít môže byť zameranie na rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2 a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení, inovácií v doprave a podobne.

V oblasti verejnoprospešných technológií môžete žiadať napríklad na zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím, systémy na monitoring životných funkcií a technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie a domy.

Viac informácií sa môžete dočítať v časti 3. Oprávnené aktivity samotnej výzvy.

Realizácia projektu je maximálne 24 mesiacov. Projekt musíte ukončiť do 30. apríla 2024.

Čo môžem získať?

Financovanie predloženého projektu v rozmedzí od 200 tisíc do 2 miliónov eur. Na výzvu je celkovo vyčlenených viac ako 5,4 milióna eur.

Vyžaduje sa však spolufinancovanie vo výške najmenej 10 % ak ste z verejného sektora alebo mimovládna organizácia, sociálny parter či iná právnická osoba. Pre súkromný sektor je to najmenej 20 %.

V súvislosti s výzvou BIN02 budete musieť dokladovať vyhlásenie o prijatej štátnej pomoci de minimis.

Pre viac informácií ohľadom limitov na určité nákladové kategórie si pozrite znenie výzvy a ďalšie podmienky.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o projekt sa vypracúva v anglickom jazyku a musí byť predložená prostredníctvom elektronickej aplikácie egrant dostupnej na vyskumnaagentura.egrant.sk do 4. októbra 2021. Vzor formulára žiadosti o projekt si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ak sa chcete do výzvy zapojiť, dôkladne si prečítajte podmienky výzvy. Tie získate na webovom sídle Výskumnej agentúry.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *