Posted on

Kultúrne inštitúcie na Slovensku majú možnosť požiadať si o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19. Tento grant vypísalo Ministerstvo kultúry SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Pomoc je určená pre kultúrne zariadenia, knižnice, galérie, múzeá, divadlá a hvezdárne či planetáriá. V hre je takmer 15 miliónov eur a požiadať o príspevok môžete do 11. novembra.

Kto môže získať grant?

Nenávratný finančný príspevok môže dostať iba subjekt, ktorý spadá do jednej z nasledovných kategórií:

  • samosprávny kraj,
  • mesto,
  • obec,
  • mestská časť a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie

Ministerstvo vám na svoj projekt poskytne 95 % celkových výdavkov. To znamená, že 5 % budete musieť uhradiť z vlastných zdrojov.

Pod kultúrnou inštitúciou sa rozumejú kultúrne zariadenia, knižnice, múzeá a galérie, divadlá a hvezdárne alebo planetáriá. Vo výzve sa tiež uvádza, že kapacita kultúrnej inštitúcie musí byť využívaná minimálne na 80 %.

Na aké aktivity môžem žiadať grant?

Hlavným zámerom výzvy je vynaložiť investície do obstarania a modernizácie materiálnotechnického a technologického vybavenia kultúrnych inštitúcií, konkrétne by malo ísť o:

  1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii. Tá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického alebo technologického vybavenia alebo priestorového a funkčného riešenia.
  2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie. Tá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii.

Svoj projekt môžete realizovať do 31. decembra 2023.

Čo môžem získať?

Pokrytie nákladov projektu z grantu do výšky 95 %. Ako žiadateľ sa uchádzate o peniaze z celkového balíka 14,8 milióna eur.

Na svoj projekt môžete žiadať od 50 tisíc eur do 200 tisíc eur. Výnimkou sú knižnice, hvezdárne, planetáriá, ktoré môžu žiadať od 30 tisíc eur.

Ako a dokedy požiadať?

Na to, aby ste splnili všetky kritériá a náležitosti výzvy, musíte podať formulár žiadosti vrátane všetkých príloh. Žiadosť podávajte elektronicky cez systém ITMS 2014.

Pamätajte si však, že zároveň musíte žiadosť bez príloh zaslať aj do elektronickej schránky Ministerstva kultúry SR buď cez slovensko.sk alebo priamo z ITMS.

Výzva sa uzatvorí 11. novembra 2021 a po tomto termíne už žiadosť nebudete môcť podať. Všetky potrebné informácie nájdete na stránke výzvy.


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *