Posted on

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlásila otvorenú výzvu na podporu inovácií a rozvoja podnikania financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. Výzva je zameraná na zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám, ktoré bývajú samostatne. Podnikateľom stačí podať si žiadosť do 17. septembra 2021 a pre svoj projekt môžu získať financovanie do 2 miliónov eur.

Pre koho je výzva určená?

Pre malé, stredné a veľké podniky s menej ako 25 % verejným vlastníctvom založené ako právnické osoby na Slovensku. Vaša firma musí existovať minimálne 3 roky do času, kedy projekt podávate. Všetky regióny Slovenskej republiky sú oprávnené.

Do projektu si môžete vziať aj partnera, maximálne však troch. Partner môže byť akákoľvek právnická osoba, čiže aj verejný alebo súkromný subjekt, komerčný alebo nekomerčný, ako aj mimovládne organizácie zriadené ako právnická osoba v Nórsku alebo na Slovensku. Taktiež to môže byť akákoľvek medzinárodná organizácia, orgán alebo agentúra aktívne zapojená a efektívne prispievajúca k implementácii projektu.

Náš tip: Dôrazne odporúčame zahrnúť do projektu partnera z Nórska, pokiaľ to bude dávať pre váš projekt zmysel. Inak sa môžete zbytočne pripraviť o body v hodnotení.

Na aké aktivity môžem žiadať grant?

Výzva je zameraná na dve oblasti:

  1. Zelené inovácie v priemysle a
  2. Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Vďaka takto všeobecne nastaveným oblastiam výzva nemá vopred určené témy projektov. Finančné prostriedky budú poskytnuté na projekty, ktoré prispejú k vývoju a zavádzaniu inovačných technológií, procesov a produktov, vytvoria synergický efekt a prinesú viaceré výhody.

Príkladom takýchto aktivít môže byť zameranie na rast zamestnanosti, zníženie emisií CO2 a produkcie odpadov, využitie nových materiálov, inteligentných stavebných riešení, inovácií v doprave a podobne.

V oblasti verejnoprospešných technológií môže byť podporené napríklad zavádzanie produktov a služieb, ktoré pomáhajú ľuďom s rôznym postihnutím, systémy na monitoring životných funkcií a technológie pre lekársku starostlivosť vhodné na domáce použitie, inteligentné textílie, domy.

Viac informácií sa môžete dočítať v časti 3. Oprávnené aktivity samotnej výzvy.

Realizácia projektu je maximálne 24 mesiacov a musí byť ukončená do 30. apríla 2024.

Čo môžem získať?

Financovanie predloženého projektu v rozmedzí od 200 tisíc do 2 miliónov eur. Na výzvu je celkovo vyčlenených viac ako 11,5 milióna eur.

Vyžaduje sa však spolufinancovanie vo výške najmenej 10% ak ste z verejného sektora alebo mimovládna organizácia, sociálny parter či iná právnická osoba. Pre súkromný sektor je to najmenej 20%.

Pre viac informácií ohľadom limitov na určité nákladové kategórie si pozrite znenie výzvy a ďalšie podmienky.

Ako a dokedy požiadať o grant?

Žiadosť o projekt sa vypracúva v anglickom jazyku a musí byť predložená prostredníctvom elektronickej aplikácie egrant dostupnej na vyskumnaagentura.egrant.sk do 17. septembra 2021. Vzor formulára žiadosti o projekt si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Ak sa chcete do výzvy zapojiť, je nevyhnutné dôkladne sa oboznámiť so všetkými podmienkami výzvy. Tie získate na webovom sídle Výskumnej agentúry.

Informácie o tejto výzve sme čerpali z webových sídel innonews.blog a vyskumnaagentura.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *