Posted on

Európska komisia pravidelne meria a zverejňuje inovačné faktory jednotlivých krajín EÚ. Na základe vyhodnotenia týchto ukazovateľov každoročne zverejňuje oficiálny report s názvom European Innovation Scoreboard. Takýto prehľad za rok 2021 Európska komisia zverejnila 21. júna. Z neho vyplýva, že inovačná výkonnosť Európy sa v celej EÚ naďalej zlepšuje. Výkonnosť v oblasti inovácií sa od roku 2014 zvýšila v priemere o 12,5 %. Inovačný leader v rámci EÚ je v roku 2021 už tradične jedna zo škandinávskych krajín – Švédsko.

Čo sleduje Innovation Scoreboard?

Európsky prehľad výsledkov inovácie poskytuje porovnávaciu analýzu inovačnej výkonnosti v krajinách EÚ, iných európskych krajinách a susedných regiónoch. Jeho predmetom je posúdenie relatívne silných, ako aj relatívne slabých stránok vnútroštátnych inovačných systémov a pomáha krajinám identifikovať oblasti, ktoré potrebujú riešiť. Podporuje takisto rozvoj politík na posilnenie inovácie v Európe a informuje tvorcov politík v rýchlo sa meniacom globálnom kontexte.

Výskum a inovácie sú okrem toho nevyhnutnou súčasťou koordinovanej reakcie EÚ na krízu spôsobenú koronavírusom, pričom podporujú aj udržateľnú a inkluzívnu obnovu Európy.

Inovácie v regiónoch

V rámci EÚ dochádza k neustálemu zbližovaniu; krajiny s horšími výsledkami rastú rýchlejšie ako krajiny s vyššou výkonnosťou, čím sa zmenšuje rozdiel v oblasti inovácie medzi nimi. Podľa regionálneho prehľadu výsledkov inovácie za rok 2021 sa tento trend vzťahuje na inovácie naprieč regiónmi EÚ. V globálnom meradle vedie EÚ vo výkonnosti pred svojimi konkurentmi, ako sú Čína, Brazília, Južná Afrika, Rusko a India, zatiaľ čo Južná Kórea, Kanada, Austrália, Spojené štáty a Japonsko sú oproti EÚ ďalej.

4 skupiny inovátorov

Tohtoročný európsky prehľad výsledkov inovácie vychádza z revidovaného rámcaktorý zahŕňa nové ukazovatele digitalizácie a environmentálnej udržateľnosti, čím sa viac zosúlaďuje s politickými prioritami EÚ. Na základe počtu bodov sa krajiny EÚ delia na štyri výkonnostné skupiny: inovační lídri, silní inovátori, mierni inovátori a noví inovátori.

Najzaujímavejšie fakty

  • Švédsko je aj naďalej lídrom EÚ v oblasti inovácií, za ním nasledujú Fínsko, Dánsko a Belgicko, pričom inovačná výkonnosť všetkých týchto krajín je výrazne nad priemerom EÚ.
  • Tieto výkonnostné skupiny sa vyznačujú sústredením v jednej zemepisnej oblasti, pričom inovační lídri a silní inovátori sú krajiny v severnej a západnej Európe a väčšina miernych a nových inovátorov sú krajiny v južnej a vo východnej Európe.
  • Do skupiny nových inovátorov patrí sedem členských štátov, ktoré vykazujú úroveň výkonnosti nižšiu ako je 70 % priemeru EÚ. Do tejto skupiny patrí Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.
  • Inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2014 zvýšila v priemere o 12,5 percentuálneho bodu. Najviac sa pritom zvýšila na Cypre, v Estónsku, Grécku, Taliansku a Litve.
  • Päť členských štátov zaznamenalo zlepšenie výkonnosti o 25 percentuálnych bodov alebo viac (Cyprus, Estónsko, Grécko, Litva a Taliansko). V štyroch členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 15 až 25 percentuálnych bodov (Belgicko, Fínsko, Chorvátsko a Švédsko). V ôsmich členských štátoch sa výkonnosť zlepšila o 10 až 15 percentuálnych bodov (Česko, Holandsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Španielsko). Zvyšných desať členských štátov zaznamenalo zlepšenie výkonnosti do desať percentuálnych bodov.
  • Inovačná výkonnosť sa od roku 2014 zvýšila v 225 regiónoch z celkového počtu 240 regiónov. Rozdiely v regionálnej výkonnosti sa časom zmenšovali.
  • Najinovatívnejším regiónom v Európe je Štokholm vo Švédsku, za ktorým nasleduje Etelä-Suomi vo Fínsku a Oberbayern (Horné Bavorsko) v Nemecku. Hovedstaden v Dánsku je na štvrtom mieste a Zürich vo Švajčiarsku na piatom.

Ako je na tom Slovensko?

Slovensko bohužiaľ aj tento rok patrí do poslednej tretiny rebríčka inovátorov. Umiestnilo sa na 23. mieste z celkového počtu 27. miest. Celkové skóre Slovenskej republiky je 70.98 čím spadá do poslednej skupiny tzv. nových inovátorov.

Pre porovnanie, z krajín V4 sa horšie umiestnilo už iba Poľsko. Česko, Španielsko či Slovinsko, ktoré nám tradične robili v tejto kategórii spoločnosť, sa v tomto roku umiestnili v skupine miernych inovátorov a zaznamenali zlepšenie v rámci inovačných indikátorov.

Slovensko sa potrebuje viac zapájať do inovačných projektov. Len zvýšenie aktivity povedie k vyššiemu počtu schválených vedecko-výskumných či aplikačných projektov s inovačným dopadom. Úspech v takýchto rebríčkoch je priamo úmerný snaženiu sa na tomto poli.

inovačný rebríček

Celkový prehľad výsledkov Slovenska si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Prehľad výsledkov Slovenska podľa regiónov si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

Celú tlačovú správu Európskej komisie nájdete tu.

Súvisiace odkazy pre komplexné pochopenie:

Zdroj informácií: slord.sk a ec.europa.eu


newsletter granty


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *