Posted on

Zastaviť odliv mozgov z Košického kraja, vytvoriť nové pracovné miesta, podporiť inovácie na východe a rozvinúť nový high-tech priemysel. To bude úlohou novo-vzniknutého Inovačného centra Košického kraja (ICKK). Zástupcovia Košického samosprávneho kraja 4. augusta podpísali zakladajúcu zmluvu spolu s tromi univerzitami so sídlom v Košickom kraji. Ide o Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika, Technickú univerzitu v Košiciach a Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie, ktoré sa zmluvne dohodli s mestom Košice.

Vznikne aj klaster

Partneri združení v inovačnom centre dnes okrem toho založili aj prvý klaster. Ide o Košický klaster nového priemyslu – Cassovia New Industry Cluster (CNIC). Okrem samospráv a akademického sektora sa doň pridal aj Cassovia Discovery Park, Slovenská akadémia vied a Univerzitná nemocnica L. Pasteura.

Zastaviť odliv mozgov podľa vzoru z Južnej Moravy

„Inovačné centrum Košického kraja je najväčším projektom, ktorý má snahu priniesť viac pracovných miest, ako ktorýkoľvek nový zamestnávateľ. Realizujeme ho po vzore Juhomoravského inovačného centra, ktoré vytvorilo viac ako 6-tisíc pracovných miest, veľká časť z nich je z východného Slovenska. Našim cieľom je preto v prvom rade zastaviť odliv mozgov, zachytiť šikovných ľudí pochádzajúcich z nášho kraja a zvýšiť životnú úroveň. Očakávame, že vďaka Inovačnému centru a jeho prvému klastru prídu do nášho kraja investície vo výške 300 miliónov eur.

Predpokladom úspechu je dobrá spolupráca všetkých aktérov, teda verejného, akademického a súkromného sektora, ktorá je dobre nastavená. Inovačné centrum Košického kraja začne svoju prevádzku už na jeseň. Verím, že inovácie, ktoré z jeho činnosti vzídu, pomôžu rozhýbať ekonomiku a prinesú nové produkty, služby a technológie. Takúto šancu si východniari zaslúžia, kraj im bude maximálnou podporou,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Centrum bude koorinovať krajskú RIS

V rámci projektu bude zrekonštruovaná časť budovy na Strojárenskej ulici v Košiciach, kde bude Inovačné centrum Košického kraja sídliť. Dovtedy budú priestory dočasne vybavené tak, aby mohlo začať svoju činnosť. V najbližších týždňoch bude zároveň vyhlásené výberové konanie na riaditeľa ICKK. Inovačné centrum bude koordinačným orgánom Regionálnej inovačnej stratégie Košického kraja. Jeho úlohou bude koordinovať vývoj a zavádzanie inovácií a nových technológií do praxe.

Spolupráca je cesta

„Pre univerzitné prostredie predstavuje dnešný deň významný medzník. TUKE, UPJŠ a UVLF týmto dávame verejnosti jasný signál, že jedine vzájomná spolupráca nám zabezpečí ďalší kvalitatívny posun v medzinárodnej súťaži. Kraj aj mesto Košice z nášho pohľadu vykročili správnym smerom, ak sa rozhodli vsadiť na vzdelanie a inovácie. Spoločne vieme vytvoriť zázemie pre atraktívny život talentov či zamestnancov firiem, ktorí majú ambície budovať nový priemysel na základe výsledkov špičkovej vedy a inovatívnych prístupov.

CNIC

Tešíme sa, že vďaka ICKK a CNIC môžeme našim partnerom, z mimo akademického prostredia, ponúkať vedeckú infraštruktúru a metodickú pomoc. Plánované stavebné investície majú za cieľ zatraktívniť prostredie našich univerzít tak, ako to vidíme vo vyspelom svete. Veríme, že sa dožijeme nielen stabilizácie  študentov a absolventov našich škôl, ale že budeme lákadlom pre príchod mladých ľudí zo Slovenska aj Európy,“ povedal rektor UPJŠ Pavol Sovák.

Rekonštrukcia časti areálu z Eurofondov?

Košický kraj má v pláne zapojiť sa do výzvy, ktorú vypíše Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. V rámci nej župa pripraví projektovú dokumentáciu súvisiacu s Inovačným centrom. V novom programovom období sa bude uchádzať o finančnú podporu na rekonštrukciu zvyšnej časti areálu na Strojárenskej ulici, kde bude mať ICKK svoje sídlo.

Lepšie podmienky pre inovatívne startupy

Podpisom zakladajúcej zmluvy sa členovia Inovačného centra zaviazali spolupracovať v oblasti výskumu a vývoja a zavádzania nových technológií v kraji. Spoločne chcú pracovať na prepájaní vedomostí z akademického sektora s podnikateľským, teda s praxou a vytvárať podmienky pre vznik malých a stredných inovatívnych podnikov.

Tie by sa mali zamerať najmä na využívanie nových výrobných postupov a technológií či výrobkov. Súčasťou projektu sú aj investície do vedeckej infraštruktúry, budov univerzít a školských internátov, či vedeckých parkov.

 „Za podnikateľský sektor vnímame nevyhnutnosť transformácie hospodárskeho prostredia na východnom Slovensku na modernejší, ktorý so sebou okrem vysokého tempa zavádzania vedecko – technického pokroku prináša záujem súkromných investorov.

Vyššie príjmy pre národné hospodárstvo aj kraj plynúce z týchto sektorov prinesú dlhodobú zamestnanosť nezávislú od sezónnosti či rozhodnutí zahraničných investorov a prispejú k udržaniu si odborníkov a akademikov na východe Slovenska. Som preto úprimne vďačný partnerom za podporu tohto projektu. Verím, že CNIC nebude posledným projektom tohto druhu a stane sa živnou pôdou pre pridružené start-up projekty,“ dodal generálny riaditeľ Cassovia Discovery Park Dominik Hakulin.

Zdroj fotografií (pozn. ilustračné fotografie sú vizualizáciou CNIC, nie ICKK): upjs.sk
Článok bol prevzatý z webového sídla Košického samosprávneho kraja web.vucke.sk


podcast o grantoch


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *