Posted on

Grant či dotácia je forma finančnej podpory, ktorá vo väčšine prípadov pochádza z verejných zdrojov. Ak hľadáte grant, nech už ste podnikateľ, výskumník, študent, obec, neziskovka alebo ktokoľvek iný, zrejme nehľadáte primárne grant, ale potrebujete vyriešiť istú situáciu či rozbehnúť konkrétnu aktivitu. Granty existujú v rôznych formách – môžu byť malé, veľké, domáce, medzinárodné, na podporu inovácií alebo vo forme štipendia pre študentov a učiteľov. Počuli ste už slovo grant ale nikdy ste sa o granty hlbšie nezaujímali? Teraz je ten správny čas. Dáme vám 5 tipov, ako sa v tomto svete orientovať a začať čerpať jeho výhody.

Tento článok si môžeš vypočuť aj vo forme podcastu

Podcast 63 | Čo je to grant? 5 tipov, ako začať s grantmi

Kedy sú granty pre mňa vhodné?

V prvom rade si musíte uvedomiť, že vydať sa cestou financovania cez granty, zaberie nejaký čas. Je potrebné nájsť vhodnú výzvu, do tejto treba napísať a podať projektový zámer, potom niekoľko týždňov až mesiacov čakáte na výsledok. A tento výsledok nemusí byť kladný. Celý proces teda opakujete. Ku grantu sa v zásade viete dostať v priebehu od niekoľkých týždňov (to sú tie šťastnejšie prípady) až do niekoľkých rokov. Závisí to od toho, ako náročné grantové schémy skúšate, ako dobre viete spracovať svoju žiadosť a potom od okolností, ako je momentálna konkurencia či alokácia vo výzve.

Jednou z hlavných výhod grantovej podpory je to, že peniaze nemusíte vrátiť, prípadne splácať. Ak sa vám vaše inovatívne riešenie nepodarí overiť, nemusíte sa trápiť s vracaním financií. V porovnaní s bankovým financovaním je to nepomerná výhoda.

Treba tiež myslieť na to, že niektoré výzvy majú podmienku spolufinancovania. To znamená, že v danom prípade budete musieť nejakú časť výdavkov projektu financovať z iných zdrojov. Najčastejšie ide o mieru vo výške 5 až 20 %, menej často 50 %. Túto časť môžete uhradiť iným projektom, iným grantom, formou dokladovania mzdy zamestnancov, ktorým už tak či tak svoju mzdu vyplácate a podobne. Všetko závisí od presného znenia výzvy.

Musíte si preto zhodnotiť, či máte čas a môžete čakať. Ak potrebujete svoje riešenie posunúť ihneď, potom vhodnejší spôsob financovania bude pravdepodobne banka alebo súkromný investor. Podnikateľský úver získate prakticky okamžite a pre mnohé podniky je to najjednoduchšia cesta, no treba počítať s nutnosťou splácania aj s úrokmi.

Kde granty pomáhajú?

Granty sú vhodnou pomocou práve tam, kde zlyháva súkromný trh, kedy investor nechce investovať do riešenia konkrétnej firmy, pretože toto riešenie je ešte neoverené a príliš rizikové. Grant často dobre poslúži ako podpora tejto fázy overenia, čím pomôže startupu alebo inej organizácii posunúť sa.

Na identifikáciu jednotlivých fáz pripravenosti slúži stupnica TRL, s ktorou sa určite v mnohých výzvach stretnete.

V záujme podpory, najmä v prípade Európskej komisie, sú práve mikro, malé a stredné podniky. To pramení v rôznych analýzach a výskumoch, kedy sa potvrdilo, že inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP) priamo súvisia s výkonnosťou ekonomiky. MSP, ktoré inovujú sú teda hybnou silou každej ekonomiky, tvoria nové pracovné miesta a zvyšujú konkurencieschopnosť.

Účelom grantov je tiež prispievať k verejnému záujmu. Takým verejným záujmom môže byť napríklad odhaľovanie efektívnejších a ekologickejších technológií, digitalizácia naprieč sektormi alebo riešenie klimatických zmien rôznymi formami.

Výzvy pre najlepších z najlepších

Prostredníctvom grantu sa jeho zadávatelia často snažia vyriešiť zdanlivo neriešiteľný problém a povolať na to tých najlepších z najlepších. Napríklad aj v rámci celého sveta.

Zadávateľ takejto výzvy si väčšinou sám a s využitím existujúcich kapacít nevie pomôcť. Môžeme spomenúť výzvy Európskej komisie, ktorá síce identifikuje problémy, ale iba vďaka vyhlasovaniu grantov dokáže posúvať hranice na poli inovácií, výskumu a silnejšej ekonomiky vo všetkých oblastiach.

Táto metóda je však obľúbená aj v súkromnom sektore, kedy napríklad spoločnosti na zabezpečovanie dát vyhlasujú výzvy pre hackerov, aby im tak ukázali, kde sa dá zlomiť ich systém.

Alebo príbeh podnikateľa Roba McEwena, zakladateľa Goldcorp Inc., ktorý pochopil, že ak nevie vyriešiť problém s vyhľadaním zásob zlata v bani Red Lake vlastnými geológmi, môže s touto výzvou ísť do sveta. Pre vedcov a výskumníkov z celého sveta vyčlenil 500 tisíc dolárov aby mu tak v rámci Goldcorp Challenge pomohli nájsť 6 miliónov uncí zlata.

Výsledkom bol ohromený. Zapojilo sa viac ako 1400 účastníkov z 51 krajín sveta. Finálny návrh mu ponúkol také zobrazenia ložiska, s akým sa nikdy predtým nestretol. Baňa Red Lake sa vďaka tejto výzve dnes považuje za jednu z najbohatších baní s ťažbou zlata na svete s preukázateľnými zásobami 6,6 milióna uncí.

Rob McEwan - zakladateľ spoločnosti Goldcorp Inc., ktorý vďaka verejnej výzve objavil nové zásoby zlata
Rob McEwan – zakladateľ spoločnosti Goldcorp Inc., ktorý vďaka verejnej výzve objavil nové zásoby zlata (Zdroj: ideaconnection.com)

Nie sú granty ako granty. Eurofondy vs. medzinárodné schémy

Na Slovensku asi nie je človek, ktorý by nepoznal štrukturálne fondy, inými slovami eurofondy. Okolo tejto schémy panuje často nechuť zapájať sa, ktorá pramení z negatívnych skúseností s prípravou takýchto žiadostí, netransparentnosťou v schvaľovaní projektov, enormne byrokratickej administrácii a podobných prekážkach. Typický Slovák teda často považuje granty za synonymum eurofondov. Toto je však veľmi mylná predstava!

Eurofondy sú iba časť významu slova grant. Vo väčšine prípadov sú granty veľmi efektívne a to najmä na medzinárodnej úrovni. Odporúčame využívať buď malé domáce schémy, ktoré sú však rozpočtovo a charakterovo obmedzené (neziskový charakter) alebo ešte lepšie, zapájať sa do medzinárodných grantových programov a schém. Tie fungujú naozaj neporovnateľne lepšie oproti štrukturálnym fondom.

Nezažijete pri nich naťahovanie plánovaného vyhlásenia výzvy. Na podanie projektu väčšinou nepotrebujete ani hárok papiera – všetko funguje elektronicky. Ak sa na niečom zmluvne dohodnete, môžete sa spoľahnúť, že to bude platiť. Na byrokraciu v podobe neustáleho dopĺňania žiadostí a príloh zabudnite. Pozrite si timesheet pre Horizont Európa. Je oveľa jednoduchší ako pri EÚ fondoch.

Napriek miernej skepse voči eurofondom, stále odporúčame jedným okom sledovať aj výzvy štrukturálnych fondov. Stále ide o mimoriadne nápomocnú schému a veríme v zlepšenie ich spravovania a administrácie príslušnými orgánmi v najbližšom období.

Čo teda odporúčame, ak chcete s grantmi začať?

1 Definujte si, na čo grant potrebujete

Ako prvý krok si spravte malú analýzu a odpovedzte si na otázky:

  • Prečo potrebujem grant?
  • Ako dlho si môžem dovoliť čakať, kým mi schvália finančnú podporu?
  • Viem v prípade potreby poskytnúť do projektu spolufinancovanie?
  • Viem si na tento účel získať financovanie aj v súkromnom sektore?
  • Môže môj projekt v nejakom zmysle prispievať k verejnému záujmu?
  • Na akej úrovni TRL sa nachádza moja technológia, nápad? (zistíte tu)
  • Mám na napísanie žiadosti a implementáciu projektu čas a kapacity?
  • Akej oblasti sa môj projekt bude týkať? Životného prostredia? Digitalizácie? Zdravotníctva? Výskumu? Inej oblasti?
  • Som schopný riešiť projekt aj v angličtine v rámci medzinárodných schém?

Ako pomôcka vám môže poslúžiť aj formulácia cieľov: Ako formulovať SMART projektové ciele?

Vyjasnite si svoj cieľ aby ste vedeli, aký typ výziev potrebujete hľadať. Opačný prístup – teda nájdenie výzvy a následné hľadanie aktivity, ktorú by sme na takúto výzvu našili – nie je veľmi „šťastný“.

2 Vyhľadajte si správnu výzvu

Ak máme zadefinovanú oblasť, v ktorej budeme hľadať výzvu, môžeme sa zamerať na konkrétnu schému alebo program. Na zorientovanie sa v schémach si pozrite:

Aby ste pri hľadaní vhodnej výzvy zostali efektívni a zbytočne nestrácali čas a energiu, ako prvé si na každej výzve musíte zistiť, či patríte medzi oprávnených žiadateľov. To znamená, či je daná výzva pre vás vôbec vhodná. Ak nie je, nemá zmysel čítať ďalšie detaily výzvy, pretože s touto podmienkou nemôžete nič urobiť – projekt by vám neuznali (iba ak máte k dispozícii viac právnych foriem a jedna z nich by bola oprávnenou).

Pri čítaní výziev jednoznačne postupujte podľa nášho odporúčania: Tieto 4 veci si všímajte na každej výzve.

Takisto sa registrujte na Funding and Tenders Portal – systéme Európskej komisie pre vyhľadávanie výziev a podávanie žiadostí. V súvislosti s týmto si môžete pozrieť aj Chcete žiadať Horizon? Budete potrebovať PIC.

3 Hľadajte správne kontakty

V začiatkoch je najjednoduchšie pripájať sa do konzorcií ako partner. Aby ste sa etablovali a získali skúsenosti, projektový koordinátor (žiadateľ, leader) si odpracuje väčšinu práce (je to jeho projekt a jeho myšlienka) a vy sa v projekte iba „zveziete“ a zabezpečíte v projekte nejakú menšiu úlohu.

Po-pandemická doba má výhodu v tom, že nemáte výdavky na cestovanie na tzv. Brokerage eventy. Brokerage eventy sú „povinná jazda“, ak sa chcete dostať do projektového konzorcia. V súčastnosti prebiehajú prakticky všetky Brokerage eventy online, preto je táto fáza oveľa jednoduchšia.

Na Brokerage evente si dnes už ľahko nájdete konzorcium aj online

Zaregistrujete sa, vyplníte svoj profil a napíšete niekoľkým ľuďom, ktorí hľadajú partnerov do svojich projektov. Iba málokedy sa stane, že takíto ľudia vám neodpovedia.

Ako takýto brokerage event nájsť? Záleží to od toho, pod akou schémou by to malo byť, aká je vaša činnosť a čo chcete vlastne robiť. Podľa vašej oblasti zamerania si nájdite vhodnú EIT komunitu alebo klaster pod Horizont Európa.

Informácie o eventoch zverejňujeme aj my na grant UP, prípadne si môžete kliknúť aj na podujatia na eraportal.sk.

K tomuto si prečítajte 6 tipov ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia. Na už spomínanom Funding and Tenders Portal si tiež viete partnera a jeho profil vyhľadať.

4 Poraďte sa, ako napísať dobrý projekt

Veľa ľudí o tom nevie, no na Slovensku máme bohaté možnosti, kde môžeme bezplatne konzultovať prípravu projektu. Výrazne si tak zvýšime šance na schválenie projektu. Tieto organizácie si požiadali na svoju činnosť granty, preto subjekty a jednotlivci zo Slovenska môžu tieto služby využívať bezplatne.

Ak sa už rozhodnete, že idete podať projekt do konkrétnej výzvy, skúste kontaktovať napríklad:

Nevyhnutnou súčasťou vašej výzbroje pri príprave projektovej žiadosti je tento článok: 10 tipov ako napísať vynikajúci projektový zámer. Ušetrite si čas, starosti, energie a možno aj financie a prečítajte si ho 😉

5 Sledujte grant UP a počúvajte naše podcasty 🙂

Znie to ako marketingové klišé, ale veríme, že vám na ceste ku grantom môžeme výrazným spôsobom pomôcť a to celkom nenásilne. Stačí, ak nás budete sledovať, čítať a počúvať kedykoľvek budete mať na to chuť.

Pravidelne monitorujeme výzvy a to najzaujímavejšie uverejňujeme na našom magazíne a každú druhú nedeľu zasielame vo forme newslettra. Takisto si cez naše články a podcasty príjemnou formou zvyšujete v oblasti grantov zručnosti a vzdelávate sa.

Ak vám forma e-mailu nevyhovuje, môžete si tento výber vypočuť v podcaste, ktorý vychádza každú druhú stredu. Určite si dajte odber nášho podcastu, pretože vám tiež prinášame pravidelné rozhovory s hosťami, ktorí vám odovzdávajú svoje skúsenosti z prípravy a realizácie grantov. Najlepší spôsob ako sa poučiť je predsa poučiť sa z chýb iných 😉


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *