Posted on

Ak už máte trochu skúseností v oblasti hľadania grantov tak určite ste už zažili podobnú situáciu. Váš kolega alebo šéf vám nadšene preposiela odkaz na práve zverejnenú výzvu na predloženie projektového návrhu, alebo vy sám ste práve narazili na zaujímavú výzvu. Nanešťastie, práve nemáte veľa času a tak si to necháte na neskôr, pričom sa k tomu už nikdy nevrátite. Alebo tejto výzve povenujete trochu času, ale po 15 minútach čítania nezrozumiteľných textov to vzdáte.

Ako zostať efektívny, nestrácať čas analýzou výzvy, pri ktorej nakoniec zistíte, že pre vás vôbec nemá hodnotu? Pri každej novej výzve, na ktorú natrafíme si najprv všímame tieto 4 základné parametre. Potom sa rozhodujeme, či stojí za to čítať ďalej alebo sa budeme venovať zmysluplnejšej činnosti.

1. krok – kritériá oprávnenosti: je táto výzva vôbec pre mňa?

Toto je najdôležitejší bod. Ak výzva nie je určený pre Vás, nemusíte pokračovať. Táto sekcia je zvyčajne označená ako „Oprávnení žiadatelia“ alebo „Kritériá oprávnenosti“.

Niektoré výzvy sú zamerané výlučne na podnikateľov, iné iba pre neziskové organizácie alebo univerzity. Niekedy sú pravidlá  ešte prísnejšie a oprávnený žiadateľ musí spĺňať ďalšie kritériá, napr. spadať do kategórie malých a stredných podnikov (MSP) s oblasťou podnikania v presne určenej oblasti (napr. oprávnenie vykonávať výskum). Existujú však aj výzvy, ktoré sú prístupné takmer každému typu organizácie (mimovládne organizácie, MSP, univerzity, výskum, atď.). Dôkladne skontrolujte všetky pravidlá týkajúce sa oprávnenosti.

2. krok – aktivita a téma: som schopný zrealizovať to?

Každá výzva na predloženie návrhov bola vyhlásená z konkrétneho dôvodu. Budete musieť nájsť Cieľ alebo Prioritnú os výzvy. Musíte posúdiť, či je činnosť, ktorú chcete v rámci projektu realizovať, v súlade s požiadavkami výzvy.

Ak je strategický cieľ postavený napríklad na zvýšenie úrovne konkurencieschopnosti regiónu a výzva neobsahuje ďalšie obmedzujúce kritériá, obsahuje pomerne širokú škálu aktivít. Ak však výzva definuje ďalšiu oblasť, napríklad zvýšenie konkurencieschopnosti prostredníctvom vývoja nových metód spracovania surovín, počet potenciálnych záujemcov sa výrazne zúži. Kreativita však nemá žiadne hraníc. V niektorých prípadoch existuje priestor na prispôsobenie aktivít tak, aby vyhovovali pravidlám výzvy. Je potrebné sa iba zamyslieť a správne naformulovať ciele projektu.

3. krok – termín uzavretia: stihnem to podať načas?

Nuž, najkomplikovanejšie body našej mikro-analýzy sú za nami. Teraz musíte zvážiť, či máte dostatok času na prípravu návrhu projektu. Môžete sa stretnúť buď s otvorenou výzvou (spravidla, aj keď sú výzvy otvorené, je dobré projekt predložiť čo najskôr, aby sa nevyčerpali pridelené finančné prostriedky) alebo sa môžete stretnúť s výzvou s konečným termínom, „deadline“ alebo termínom uzavretia výzvy.

Obzvlášť pri medzinárodných projektoch je potrebné myslieť aj na rôzne časové pásma. Všímajte si presný dátum ale aj presný čas termínu uzavretia, niektoré z výziev majú aj časový limit v rámci dňa (napr. 15. februára o 12:00 CET). A samozrejme, nenechávajte si podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Teda, ak nechcete zažiť horúce chvíle …

4. krok – Rozpočet – je to dosť na môj účel?

Otázka, či Vám výzva dokáže poskytnúť dostatok finančnej podpory na ten Váš konkrétny cieľ, vyvstáva hlavne v prípade menších grantových schém kde je reč o financovaní na jeden projekt vo výške dajme tomu od 1 000 do 10 000 eur. S takýmto rozpočtom by bolo naozaj ťažké napríklad vyvinúť inovatívne technologické riešenie. Na druhej strane na realizáciu vzdelávacích workshopov by to mohlo stačiť. Všetko záleží od konkrétnej situácie.

Mali by ste mať na pamäti Váš predbežný odhad rozpočtu aktivít a zvážiť, či by prípadne schválený rozpočet mohol postačovať. Ak nie, vždy existuje možnosť rozdeliť celkový cieľ na niekoľko menších projektov, v závislosti od potrebného rozpočtu a ku svojmu cieľu sa blížiť krok po kroku.One Reply to “Tieto 4 veci si všímajte na každej výzve”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *