Posted on

Koncom októbra podpísali Európska komisia a Turecko tri dohody, ktorými sa Turecko pridružuje k novým programom EÚ. Ide o programy Horizont Európa, Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Výskumní pracovníci, inovátori, študenti, stážisti či učitelia pôsobiaci na tureckých inštitúciách sa teraz môžu zúčastňovať na týchto programoch za rovnakých podmienok ako my z členských štátov EÚ.

Kde sa môže Turecko zapájať?

Medzi programy, do ktorých sa Turecko môže zapájať patria nové programy pre roky 2021 až 2027:

  • Horizont Európa, program EÚ pre výskum a inovácie;
  • Erasmus+, program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport
  • Európsky zbor solidarity, program pre mladých ľudí umožňujúci účasť na projektoch prínosných pre komunity v zahraničí alebo v domovskej krajine.

S Tureckom sa nám bude ľahšie spolupracovať

Všetky tri dohody posilňujú spojenectvo medzi EÚ a Tureckom pri dosahovaní spoločných priorít. Pridruženie k programu Horizont Európa podporuje „Globálny prístup k výskumu a inováciám“ a opätovne potvrdzuje odhodlanie Európy dosiahnuť úroveň globálnej otvorenosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie excelentnosti, vytvárania spoločných zdrojov pre rýchlejší vedecký pokrok a rozvoja dynamických inovačných ekosystémov.

Predchádzajúca skúsenosť Turecka

V rámci programu Horizont 2020 tureckí účastníci získali z podpory EÚ takmer 277 miliónov eur. Preukázali tak vedúce postavenie v oblasti inovácií a excelentnosť v oblastiach, ako je mobilita výskumníkov, energetika, zdravie a udržateľnosť.

Čo sú asociované krajiny?

Povedané v skratke, ide o krajiny mimo členských štátov EÚ, ktoré majú záujem ťažiť z benefitov európskych programov. Aby im to bolo umožnené, tieto krajiny platia EÚ určité poplatky. Viac informácií o tejto téme ako aj zoznam asociovaných krajín nájdete v článku Oprávnené sú aj asociované krajiny Horizont 2020 mimo EÚ.

Informácie boli prevzaté z webu slord.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *