Posted on

Európska komisia spustila druhú výzvu Inovačného fondu pre Veľké projekty.  Z jeho rozpočtu vo výške 1,5 miliardy eur sa môžete uchádzať o financovanie projektov zameraných na prelomové technológie. Tie sa musia týkať oblastí ako je obnoviteľná energia, energeticky náročné odvetvia, skladovanie energie alebo zachytávanie a využitie uhlíka. Výzva vám sadla, ale bude to finančne náročné? Projekt s rozpočtom nad 7,5 milióna môžete predložiť do 3. marca 2022.

Kto môže získať grant?

Ako je pri projektoch typu Horizont Európa všeobecne dané, žiadateľ musí byť založený a pôsobiť na území jedného z členských štátov Európskej únie alebo asociovanej krajiny.

Zároveň myslite na to, že žiadateľ musí byť:

  • právnická osoba,
  • súkromný alebo verejný subjekt, prípadne medzinárodná organizácia,
  • priamo zodpovedný za realizáciu a riadenie projektu, prípadne spolu s inými žiadateľmi (nesmie to manažovať sprostredkovateľ).

V rámci tejto výzvy si o financovanie projektu môžete požiadať aj ako jeden subjekt, nie je nutné mať konzorcium partnerov (avšak je to možné). Do výzvy sa nemôže zapojiť fyzická osoba.

Na aké aktivity dostanem grant?

Cez výzvu Inovačného fondu môžete financovať aktivity, ktoré:

  • podporujú inovácie v oblasti nízkouhlíkových technológií a procesov v sektoroch, vrátane environmentálne bezpečného zachytávania a využívania uhlíka (CCU), ktoré výrazne prispievajú k zmierňovaniu zmeny klímy,
  • pomáhajú stimulovať výstavbu a prevádzku projektov zameraných na environmentálne bezpečné zachytávanie a geologické ukladanie CO2 (CCS),
  • pomáhajú stimulovať výstavbu a prevádzku inovatívnych technológií obnoviteľnej energie a skladovania energie.

Čo môžem získať?

Čo je zaujímavé, tak rámci tejto výzvy bude váš projekt oprávnený iba vtedy, ak sa celkové kapitálové výdavky budú pohybovať nad 7,5 milióna eur. Je dôležité uviesť, že grant pokrýva iba 60 % celkových výdavkov projektu.

Finančné prostriedky vyčlenené na túto výzvu sú 1,5 miliardy eur. Granty sa majú poskytovať ako paušál (jednorazovo).

Ako a dokedy požiadať?

Keďže sa projekty typu Horizont Európa podávajú elektronicky prostredníctvom systému Funding and Tenders Portal, každý žiadateľ alebo účastník konzorcia musí byť na tomto portáli registrovaný a musí mať pridelený Identifikačný kód účastníka (PIC).

Termín na podanie projektového zámeru je stanovený na 3. marca 2022. Treba však myslieť na to, že elektronický systém má stanovený aj presný čas podania a to do 17:00 hod.

Základné informácie sme pre vás zhrnuli veľmi stručne, preto ak vás výzva zaujala, určite si preštudujte detaily výzvy v odkaze nižšie.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *