Posted on

Veľmi častá otázka. Môžem spolupracovať s partnermi z krajín mimo EÚ? Možno máte tiež cenné kontakty z krajín ako Turecko, Izrael alebo Island. Pri zostavovaní projektového zámeru Horizon Europe (Horizont 2020), Interreg alebo EIT s nimi ale podvedome nepočítate. Mnohí z nás si myslia, že krajiny mimo Európskej únie nie sú oprávnené zapojiť sa do projektov prebiehajúcich v rámci európskych grantových schém. Možno ste už počuli o takzvaných RIS krajinách alebo o asociovaných krajinách. Potom pravdepodobne viete, že koordinátor projektu má širšie možnosti ako do projektu zapojiť iba členské krajiny EÚ.

Poznámka: momentálne stále prebiehajú rokovania ohľadom konečných dôhod s asociovanými krajinami do programu Horizont Európa. Akonáhle budú tieto krajiny pre nový program potvrdené, článok pre vás budeme aktualizovať. Súčasný stav, popísaný v tomto článku však zostáva platný až do chvíle, kým dohody nebudú nahradené.

Asociované krajiny H2020

Európska komisia zverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam asociovaných krajín. Tieto krajiny uzavreli asociačné dohody, a preto sa môžu zúčastňovať na programe Horizont 2020 za rovnakých podmienok ako členské štáty EÚ.

Podľa poslednej aktualizácie tohto zoznamu sú asociované krajiny nasledovné:

IslandNórskoAlbánskoBosna a HercegovinaSeverné MacedónskoČierna horaSrbsko ✅ TureckoIzraelMolavskoŠvajčiarskoFaerské ostrovyUkrajinaTuniskoGruzínskoArménsko

Ale je tu ešte jeden aspekt. Keďže členské štáty EÚ často vlastnia aj zámorské teritóriá, zoznam krajín oprávnených na financovanie je o niečo širší.

Hovoríme o krajinách ako Bermudy, Kajmanské ostrovy, Argentína, Azerbajdžan alebo Kongo. Kompletný zoznam nájdete v tomto dokumente. Možno vás prekvapí, že zahŕňa aj krajiny Južnej Ameriky alebo Afriky.

Nezabudnite na to, že každá výzva môže mať osobitné podmienky oprávnenosti, preto si radšej vždy vopred prečítajte kritériá oprávnenosti konkrétnej výzvy, do ktorej sa chcete zapojiť. Vo väčšine prípadov sú však oprávnené subjekty, ktoré pochádzajú z krajín EÚ a asociovaných krajín H2020.

Ak ste vedecký pracovník, nezáleží na tom, odkiaľ pochádzate

Vedeckí pracovníci alebo výskumníci z akejkoľvek krajiny sa môžu zapojiť do akéhokoľvek výskumu, ktorý sa vykonáva na území krajiny EÚ alebo území asociovanej krajiny H2020.

Ak Vy alebo Váš kolega pochádzate z iných krajín, postupujte podľa otvorených výziev European Research Council alebo Marie Sklodowska-Curie Actions. Na tento účel sú vhodné najmä tieto schémy.

Čo je RIS? Prečo je dobré to poznať?

V rámci projektov EIT sa môžete stretnúť so skratkou RIS. Cieľom Regionálnej inovačnej schémy EIT je podpora inovácií v daných krajinách alebo regiónoch EÚ. Presne o to sa snaží aj RIS Hub v Košiciach. Preto EIT zakladá HUB-y, resp. svoje regionálne centrá v krajinách a regiónoch RIS.

Európska komisia nepoužíva na výber týchto krajín krištáľovú guľu. Pravidelne hodnotí výkonnosť z hľadiska úrovne inovácie. Výsledok je uvedený v dokumente s názvom European Innovation Scoreboard. Ak krajina patrí do skupiny „slabých“ a „miernych“ inovátorov, je oprávnená na aktivity v rámci schémy RIS.

Kompletný zoznam RIS krajín môžete nájsť na tomto odkaze.

Vo všeobecnosti si treba pamätať, že práve RIS krajiny krajiny a podpora ich inovačného potenciálu sa prostredníctvom osobitných rozpočtov a výziev výrazne podporuje.

Príklad: EIT RawMaterials pravidelne každý rok vyhlasuje výzvy pre projekty KAVA. Táto výzva je rozdelená na piliere: Educational, UpScaling (produkt, služba) a jedným z troch typov je samostatná výzva RIS na podporu krajín RIS. V istom zmysle môžeme povedať, že až 1/3 priorít EIT RawMaterials sú tieto krajiny.

V rámci projektov EIT sa „západné“ krajiny často snažia dostať do svojich projektov práve RIS krajiny. Cieľom je zahrnúť ich do konzorcia, ktoré zvýšia dôveryhodnosť projektu. V niektorých prípadoch ide o „plusové body“ pre žiadateľa.

Ak ste o EIT nikdy predtým nepočuli, pozrite si naše rýchle zhrnutie v článku Top grantové schémy v EÚ.

Ak vás zaujíma viac údajov o inovačnej výkonnosti jednotlivých krajín, môžete preskúmať tento interaktívny nástroj. Údaje môžu byť užitočné aj pri písaní analýz alebo projektových zámerov – oplatí sa na to pozrieť.

Prečo zahrnúť asociované krajiny?

Zahrnutie asociovanej krajiny do vášho projektu neznamená žiadne ďalšie plusové body (ale ani mínusové). Niekedy však takýchto partnerov potrebujete, aby ste vyriešili konkrétny problém.

Platí pravidlo, že postavenie každého partnera v konzorciu musí byť odôvodnené a musí určitým spôsobom prispievať k projektu. Ak splníte túto podmienku, nemusíte sa pozerať na to, či sú partneri EÚ alebo asociovaných krajín.

Mali by ste však mať na pamäti, že v rámci spolupráce pre výskumné a inovačné akcie pod H2020 musíte zahrnúť najmenej troch účastníkov z troch rôznych členských štátov EÚ alebo pridružených krajín.

Vždy musíme rešpektovať pravidlá konkrétnej výzvy na predkladanie projektových zámerov.

Aby ste sa ľahšie orientovali vo výzvach, prečítajte si náš článok Tieto 4 veci si všímajte na každej výzve. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *