Posted on

Akcelerátor pre obehovú ekonomiku – DigiCirc vyhlásil otvorenú výzvu na tzv. Obehové mestá. Zmyslom výzvy je posilniť napredovanie miest v agende obehového hospodárstva s cieľom odblokovať hospodársky, environmentálny a sociálny potenciál.

DigiCirc je program podpory inovácií, ktorý urýchľuje inovácie identifikáciou špičkových riešení obehového hospodárstva a podporou rozvoja podnikania a startupov. Do roku 2022 zorganizuje až 3 akceleračné programy, z ktorých 2.4 milióna eur bolo vyčlenených na kaskádové financovanie MSP, a to: obehové mestá, biohospodárstvo a modrá ekonomika.

Výzva, ktorú nižšie reflektujeme sa venuje témam „obehových miest“ v rámci ktorej sa v úvode vyberie minimálne 15 konzorcií.

Kto môže žiadať?

Konzorcium najmenej dvoch cezhraničných a/ alebo medzisektorových malých a stredných podnikov (MSP, vrátane fyzických osôb a spoločností, podľa definície Európskej Komisie pre malé a stredné podniky) so sídlom v členských štátoch EÚ alebo asociovaných krajinách H2020.

Kompletné podmienky ohľadom oprávnenosti žiadateľa nájdete vo výzve, časť 3 Kritériá oprávnenosti (Eligibility Criteria).

Čo môžete získať?

  • Financovanie – 15 vybraných konzorcií dostane v úvode 20 tisíc eur na absolvovanie vysoko intenzívneho 12-týždňového programu. Na konci tohto programu dostane 5 vybraných konzorcií dodatočné financovanie 100 tisíc eur.
  • Technológie – spojenie s tech partnermi a prístup k digitálnym nástrojom a dátam
  • Matchmaking – budovanie užitočných európskych partnerstiev
  • Biznis coach – individuálna podpora v podnikaní
  • Tematický mentoring – podpora od expertov z priemyslu

Celkový rozpočet na túto výzvu je 800 tisíc eur.

Témy výzvy

Žiadatelia do výzvy „Obehové mestá“ musia koncipovať svoje zámery do jednej z nasledujúcich oblastí:

  1. Autonómne mestá
  2. Odpadové hospodárstvo
  3. Udržateľná spotreba
  4. Vzdelanie

Aby boli uvedené témy dostatočne adresované, žiadateľ by sa mal zamerať na kľúčové sektory obehového mesta, ako je oblasť budov a výstavby, plastov, potravín, energie či vôd.

Ako a dokedy sa zapojiť?

Ako prvý krok pred podaním výzvy odporúčame, aby ste sa dôkladne zoznámili so znením a podmienkami výzvy

Potom sa musíte zaregistrovať na portáli f6s.com aby ste získali prístup na aplikačný formulár na stránke DigiCirc F6S, prostredníctvom ktorého žiadosť podáte. Musíte priložiť aj projektový zámer a ďalšie prílohy, uvedené v časti 7.1.3 znenia výzvy (Proposal preparation).

Žiadosti sa predkladajú v anglickom jazyku najneskôr dňa 14. januára 2021 do 17:00 stredoeurópskeho času.

Určite si proces podania projektu nenechávajte na poslednú chvíľu, nakoľko poskytovateľ vo výzve uvádza, že nezodpovedá za zlyhania technického alebo iného druhu 🙂 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *