Posted on

Ministerstvo životného prostredia SR v pondelok, 30. novembra vyhlásilo výzvu na výber odborných hodnotiteľov, ktorí majú posudzovať žiadosťi o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Akých konkrétnych oblastí sa posudzovanie týka a ako sa prihlásiť sa dočítate ďalej.

Pre koho je výzva určená?

Pre každého odborníka, fyzickú osobu, ktorá má:

  • dosiahnutý minimálne II. stupeň vysokoškolského vzdelania a
  • minimálne 6 ročnú prax v odbore odpadového hospodárstva pre posudzovanie žiadostí v hodnote do 5 miliónov eur alebo
  • minimálne 10 ročnú prax pre posudzovanie žiadostí, ktorých hodnota presahuje 5 miliónov eur,
  • doklad o vykonávaní prednášateľskej činnosti k zákonu č. 79/2015 Z.z. o odpadoch,
  • znalosti právnych predpisov SR a EÚ, skúsenosti s hodnotením projektov a osobnostné predpoklady
  • viac detailov o oprávnenosti hodnotiteľa sa dočítate vo výzve.

Čo môže hodnotiteľ získať?

Vyhovujúci kandidát bude zaradený do zoznamu odborných hodnotiteľov. Za zhodnotenie jednej žiadosti dostane odborník 200 EUR, pričom týchto žiadostí môže byť aj viac.

O akú aktivitu ide?

Príprava na opätovné použite a zhodnocovanie so zameraním na recykláciu nie nebezpečných odpadov vrátane podpory systémov triedeného zberu komunálnych odpadov a podpory predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Ako sa zapojiť do výzvy?

Je potrebné navštíviť stránku výzvy na výber odborných hodnotiteľov a stiahnuť si priložené dokumenty. Pre zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je potrebné odovzdať:

Podklady do výberu uchádzačov môžete zaslať jedným z dvoch spôsobov, najneskôr do 14. decembra 2020:

  1. Buď elektronicky, naskenované dokumenty na adresu jozef.veselka@enviro.gov.sk
  2. Alebo v písomnej forme v obálke, označenej nápisom „Odborný hodnotiteľ“ na adresu Ministerstva ŽP SR, odbor posudzovania projektov (presná adresa vo výzve).


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *