Posted on

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejnila pod Operačným programom rozvoja vidieka výzvu na podporu do investícií poľnohospodárskych podnikov.

Týka sa investícií do hmotného majetku v oblasti živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby a citlivých plodín. Ide o nenávratný finančný príspevok, kde sa však žiada istá miera spolufinancovania.

Kto môže žiadať?

Právnické a fyzické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe. Oprávnené územie sa delí na rozvinuté regióny (mimo Bratislavy) a ostatné regióny (Bratislava).

Čo môžem získať?

Maximálne 60 tisíc eur na žiadateľa (minimálne 10 tisíc eur), pričom sa vyžaduje minimálne 30% spolufinancovanie. Pre uvedenie do obrazu uvádzame, že na celú výzvu bolo vyčlenených 21 miliónov eur.

Na čo môžem žiadať?

  • investície do zvýšenia produkcie alebo jej kvality v živočíšnej výrobe a špeciálnej rastlinnej výrobe vrátane investícií do geotermálnych vrtov s tým súvisiacich investícií a vrátane investícií do obstarania technického a technologického vybavenia živočíšnej výroby a špeciálnej rastlinnej výroby vrátane strojov a náradia;
  • investície do výstavby, rekonštrukcie a modernizácie skladovacích kapacít a pozberovej úpravy vrátane sušiarní s energetickým využitím biomasy na výrobu tepla s max. tepelným výkonom do 2 MWt;
  • investície do nových závlahových systémov (koncových zariadení), všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu;
  • investície spojené s o zavádzaním inovatívnych technológii v súvislosti s variabilnou aplikáciou organických a priemyselných hnojív do pôdy a ostatných substrátov s cieľom zlepšenia kvalitatívnych vlastností a úrodnosti pôdy a ochrany pred jej degradáciou;
  • investície do zlepšenia odbytu;
  • investície do zníženia záťaže na životné prostredie vrátane technológii v súvislosti s rastom produkcie alebo rastom kvality produkcie;
  • v rámci projektov zameraných na rastlinnú výrobu sú oprávnené len projekty a výdavky súvisiace s pestovaním plodín na ornej pôde, trvalých kultúr a na zakrytých plochách uvedených v Zozname plodín špeciálnej rastlinnej výrobu a citlivých plodín na ornej pôde, ktorý tvorí prílohu č. 4 výzvy.

Ako a dokedy sa zapojiť?

Žiadosti je možné podávať od 1. marca do 31. marca 2021. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom elektronického systému na portáli Slovensko.sk.

Kompletné informácie ohľadom pravidiel, oprávnených žiadateľov, typu financovania a ostatných náležitostí sa dozviete na stránke výzvy. Na tejto stránke nájdete taktiež všetky potrebné prílohy ako aj samotné znenie výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *