Posted on

Ak nemáte skúsenosti v oblasti podávania zahraničných európskych projektov, určite Vám príde vhod základný prehľad grantových schém. Nech je Vaše zameranie akékoľvek, v tomto článku by ste mali nájsť svoju cestu k relevantnej výzve. Každá výzva má svoje špecifické zameranie, preto sme spracovali prehľad rôznych zdrojov v Európe, ktoré považujeme za TOP granty. Ide o základný prehľad zdrojov ale na druhej strane sme vybrali také granty, kde môžete získať najviac. Či už z hľadiska financií alebo reputácie či prestíže.

Horizon 2020/ Horizon Europe

Dobre známy výskumno-inovačný grantový program. Jednoznačne ide o grant číslo jeden. Ide o mechanizmus riadený priamo Európskou komisiou. Celkovo je v hre takmer 80 miliárd EUR a napriek tomu, že toto programovacie obdobie sa už blíži ku koncu, žiadatelia o grant môžu z H2020 profitovať ešte do roku 2022. Je dôležité spomenúť, že H2020 úplne nekončí a jeho nasledovník programu H2020 bude program zvaný Horizon Europe.

Kľúčové body, ktoré je potrebné vedieť o H2020:

 • zahŕňa veľmi široký rozsah tém od inovácií v malých a stredných podnikoch až po vesmírne operácie,

 • pri týchto projektoch sa žiadajú vysoké sumy pre konzorciá partnerov, rádovo v miliónoch EUR,

 • úspešné projektové konzorciá pozostávajú zo silných hráčov. Zistite, ako sa dostať do silného konzorcia v článku 6 tipov ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia,
 • Horizon 2020 je zameraná skôr na výskumné aktivity ale nájde sa tu mnoho firiem, ktoré nerobia priamo výskum. Takže sa nemusíte obávať, ak nie ste zainvolvovaný do výskumu a vývoja,
 • na tomto odkaze nájdete konkrétne výzvy H2020. Máte tu na výber z programov a relevantných tém, takže sa tu nemá zmysel viac rozpisovať,

 • tri hlavné kategórie sú zamerané na Excelentnú vedu (24.5 miliárd EUR), Priemyselný leadership (17 miliárd EUR) and Spoločenské výzvy (30 miliárd EUR),
 • musíme však poznamenať, že úspešnosť organizácii zo Slovenska v rámci programu Horizon2020 je veľmi nízka. Priamo to súvisí s tým, že slovenské subjekty podávajú nízky počet projektových zámerov do týchto schém. Keďže konkurencia zo všetkých krajín EÚ je vysoká, vyhrávajú iba tie najlepšie projektové zámery. Kto však príde na to, akým spôsobom zámer pripraviť, si rapídne zvyšuje šance.

Ak chcete vedieť, čo je dôležité všímať si na každej výzve na predkladanie projektov, prečítajte si článok Tieto 4 veci si všímajte na každej výzve.

Výzvy Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT)

Európsky inovačný a technologický inštitút je inovačná komunita zriadená Európskou komisiou.

Ide o autonómnu inštitúciu s vyčleneným rozpočtom, ktorý EIT distribuuje žiadateľom pre projektové zámery (rôzne aktivity, projekty, startupy, inovácie, vzdelávacie aktivity a iné).

Na rozdiel od H2020, EIT projekty sú silne zamerané na uplatnenie v priemysle a podnikateľské príležitosti, na transformáciu výskumu a prelomových technológií do biznisu.

EIT témy

The EIT is divided into 8 other innovative communities, each focusing on a different theme. These themes are copying the European Commission’s top priorities:

 • EIT Climate-KIC (Urban Transitions, Sustainable Production Systems, Decision Metrics and Finance, Sustainable Lande Use)

 • EIT Digital (Digital Industry, Digital Cities, Digital Wellbeing, Digital Infrastructure, Digital Finance)

 • EIT Food (Overcome low consumer trust, Create consumer valued food for healthier nutrition, Build a consumer-centric connected food system, Enhance sustainability, Educate to engage, innovate and advance, Catalyse food entrepreneurship and innovation)

 • EIT Health (Promote Healthy Living, Support Active Ageing, Improve Healthcare)

 • EIT InnoEnergy (Clean coal and gas technologies, Energy Storage, Energy Efficiency, Energy from chemical fuels, Renewable energies, Smart and efficient buildings and cities, Sustainable nuclear and renewable convergence)

 • EIT Manufacturing – newly established community (Excellent manufacturing skills and talents, Efficient manufacturing innovation ecosystems, Full digitalization of manufacturing, Customer-driven manufacturing, Socially sustainable manufacturing, Environmentally sustainable manufacturing)

 • EIT RawMaterials – in this community I am actively involved (Exploration and raw materials resource assessment, Mining in challenging environments, Increased resource efficiency, Substitution of critical and toxic materials, Recycling and materials chain optimization, Design of products and services for the circular economy)

 • EIT Urban Mobility – newly established community as well (Collective Use of Urban Spaces, Rethink of Urban Spaces, User-centric Mobility Services, and Products, regulation, Removing Barriers for Innovation in Cities)

Nech už podnikáte v akejkoľvek oblasti, je tu takmer 100% šanca, že sa nájdete v jednej z vyššie uvedených tém spadajúcich pod tieto komunity.

Členstvo v EIT

Inovačné komunity fungujú na báze členstva, takže ak sa chcete stať členom v jednej z nich, musíte zaplatiť nemalý ročný poplatok (v EIT RawMaterials je to 30 000 EUR za status asociovaného člena a 100 000 EUR za core člena, čo je najvyššia forma členstva).

Avšak ak chcete profitovať z ich aktivít, nie je potrebné byť členom, resp. stanete sa členom až vtedy, keď to už pre Vás bude výhodné.

Členská základňa EIT pozostáva z tzv. znalostného trojuholníka (v angl. Knowledge Triangle) čo predstavuje univerzity, priemysel a výskum.

Iné grantové schémy

Vyššie uvedené granty v rámci EÚ považujeme za najdôležitejšie v rámci Európy, preto sme im venovali samostatné kapitoly. Ďalšie sú rovnako veľmi dôležité, ale uvádzame ich už spoločne.

 • Interreg Europe – existuje niekoľko druhov programov, ako Danube, Central Europe alebo cezhraničné programy. Avšak tieto sú menšie z pohľadu oprávnených území a vyhovujú iba obmedzenému počtu krajín. Interreg Europe podporuje iba tie aktivity, ktoré spadajú do nasledovných kategórií: Výskum a inovácie, konkurencieshopnosť malých a stredných podnikov, nízko-uhlíkové hospodárstvo alebo environmentálna efektivita alebo efektivita zdrojov.

 • COST skratka znamená “Europan Cooperation in Science and Technology. Ich vízia spočíva v tvorbe výskumných sietí, nazývaných COST Actions, ktoré sú otvorené vede a technologickým odvetviam a rôznym inštitúciám (univerzity, malé a stredné podniky, mimovládne inštitúcie a iné) a jednotlivcom. O financovanie môžete žiadať v priebehu celého roka.

 • EEA and Norway Grants – aj keď Nórsko (a Island a Lichtenštajsko) nie sú oficiálne krajiny EÚ, keďže chcú s EÚ obchodovať, dohodli sa s EÚ na tejto forme podpory. Cieľom iniciatívy je zníženie sociálnych rozdielov a posilnenie bilaterálnych vzťahov s 15 krajinami EÚ v Strednej, Južnej Európe a Pobaltských krajinách. Len pre predstavu, tieto granty majú do roku 2021 alokovanú čiastku až 6.1 miliardy EUR. Všetko čo potrebujete, od podmienok oprávnenosti až po podanie žiadosti, nájdete tu.

 • EUREKA – program zameraný na výskumné klasterové projekty vedúce k zlepšeniu konkurencieschopnosti a rastu Európskej ekonomiky. Na stránke „výzvy na predkladanie projektov“ môžete nájsť príležitosti súvisiace s touto iniciatívou.

Ako vidíte, v Európe existuje množstvo príležitostí, stačí si len vybrať. V prípade výziev orientovaných viac na výskum a vývoj sa nemusíte obávať. Povedali by sme, že každá grantová schéma ponúka vhodné pozície pre akúkoľvek spoločnosť či inštitúciu. Iba sa na to musíte pozrieť trochu zblízka. 

5 Replies to “Top grantové schémy v Európe”

 1. Do you have information on Grants for Researchers in History, Arts & Humanitirs etc., it is it all Science & Technology only? Thank you.

  1. Well, maybe a cultural heritage area would be right for you, where there is a wide range of application for historians. For example, we at TUKE have started international projects where we reconstruct old mining works in virtual reality or in old closed / unused spaces. Cross-border cooperation within Interreg often offers such directed calls. Try to search under the password „Cultural Heritage“, and you will surely find something that will suit you.

 2. Check out EuroAccess (www.euro-access.at), its a free online search tool for EU funding, financed by the EC and the City of Vienna!
  If you want to post a link to our Website – send me a mail!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *