Posted on

Európska komisia 11. decembra prijala politickú dohodu dosiahnutú medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ o novom programe Erasmus + (2021-2027). Vďaka pridelenému rozpočtu vo výške viac ako 26 miliárd EUR bude nový program nielen inkluzívnejší a medzinárodnejší, ale aj digitálnejší a ekologickejší!

Momentálne všetko závisí od finálnych rokovaní o MFF (viacročný finančný rámec). To znamená, že začiatok nového programu je podmienený konečným schválením budúceho dlhodobého rozpočtu národnými vládami.

Názory z Európskej komisie

Podpredsedníčka Margaritis Schinas, zodpovedná za „Podporu nášho európskeho spôsobu života“, uviedla: „Erasmus je najvýraznejším európskym programom, klenotom v našej korune. Erasmové generácie predstavujú podstatu nášho európskeho spôsobu života. Jednota v rozmanitosti, solidarita, mobilita, podpora Európy ako priestoru mieru, slobody a príležitostí. Dnešnou dohodou sme pripravení na ďalšie a väčšie generácie Erasmu.

Komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel povedala: „Vítam politickú dohodu o novom programe Erasmus +. Program Erasmus + je jedným z našich hlavných programov. Za posledné tri desaťročia účasť na programe Erasmus + zvýšila osobný, sociálny a profesionálny rozvoj viac ako 10 miliónov ľudí, z toho takmer polovica medzi rokmi 2014 a 2020. S takmer dvojnásobným rozpočtom na ďalšie programové obdobie budeme teraz pracovať na tom, aby sme v priebehu nasledujúcich siedmich rokov dosiahli ďalších 10 miliónov. “

Erasmus píše úspešný príbeh

Erasmus + je skutočný európsky úspech, ktorý je neustále označovaný za jednu z najúspešnejších iniciatív EÚ. Od svojho vzniku v roku 1987 sa program značne rozšíril. Momentálne pokrýva všetky odvetvia vzdelávania a odbornej prípravy od vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, školského vzdelávania až po odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých. Podporuje spoluprácu v oblasti politiky mládeže a podporuje účasť na športe.

Vďaka vyhradenému rozpočtu vo výške viac ako 26 miliárd EUR, ktorý predstavuje 24,5 miliárd EUR pri súčasných cenách a dodatočnému alokovaniu vo výške 1,7 miliardy EUR pri cenách z roku 2018, bude nový program nielen „inkluzívnejší a inovatívnejší, ale aj digitálnejší a zelenší.“

Pre dosiahnutie európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 to bude kľúčové. Rovnako tak pre mobilizáciu odvetvia vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu s ohľadom na rýchle zotavenie a budúci rast.

Program poskytne študujúcim v Európe veľa nových príležitostí. Vďaka zvýšenej prístupnosti a flexibilnejším formátom mobility poskytne Erasmus + príležitosti rozmanitejšej skupine študentov, vrátane študentov s obmedzenými príležitosťami a školákom, ktorí sú momentálne zahrnutí do akcie Mobility.

Ponúkne nové príležitosti na spoluprácu, podporu inovácií v oblasti navrhovania učebných osnov, učebných a učebných postupov a bude podporovať ekologické aj digitálne zručnosti. Poskytne tiež podporu v nových iniciatívach, ako sú európske univerzity, učiteľské akadémie Erasmus, centrá odbornej excelentnosti a DiscoverEU.

Ďalšie kroky

10. novembra 2020 bola dosiahnutá politická dohoda medzi Európskym parlamentom, členskými štátmi EÚ v Rade a Komisiou o ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ a NextGenerationEU. Ako ďalší krok je teraz naliehavo potrebné zákonné prijatie balíka VFR spolu s ratifikáciou rozhodnutia o vlastných zdrojoch.

Po prijatí bude dlhodobý rozpočet EÚ spolu s iniciatívou NextGenerationEU, ktorá je dočasným nástrojom určeným na oživenie Európy, najväčším stimulačným balíkom, aký bol kedy financovaný z rozpočtu EÚ. Celkovo ide o 1,8 bilióna EUR, ktoré majú pomôcť pri obnove Európy po COVID-19. Tieto kroky majú zároveň za cieľ prispieť k „ekologickejšej, digitálnejšej a odolnejšej Európe.“


Zdroj: ec.europa.eu 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *