Posted on

Erasmus pre mladých podnikateľov je cezhraničný výmenný program, ktorý dáva novým alebo nádejným podnikateľom príležitosť učiť sa od skúsených podnikateľov zo zahraničia, ktorí prevádzkujú malé podniky.

Funguje to veľmi podobne ako mentoring. Každý podnikateľ by mal mať mentora, ktorý ho bude posúvať vpred a pomôže mu vyvarovať sa chýb, čo mu v konečnom dôsledku ušetrí množstvo času a energie.

Tento druh Erasmu prebieha formou výmeny skúseností počas pobytu u „ostrieľaného“ podnikateľa, ktorý pomáha novému podnikateľovi nadobudnúť schopnosti, potrebné na prevádzkovanie malej firmy. Hostiteľ sa tak môže pozrieť na svoje podnikanie z úplne inej perspektívy a zároveň nadobúda kontakty zo zahraničia čo mu otvára dvere na nové trhy.

Kto sa môže zapojit do programu ?

Ak máte záujem profitovať zo skúseností zabehnutých podnikateľov, potom sa do programu zapojte ako začínajúci podnikatelia. V tomto prípade by ste mali byť pevne rozhodnutí rozbehnút svoje vlastné podnikanie, prípadne ste v posledných troch rokoch už začali podnikať. V druhu podnikania ani vo veku neexistujú žiadne obmedzenia. Musíte však tiež:

  • mať trvalý pobyt v jednej zo zúčastnených krajín programu,
  • mať konkrétny projekt alebo podnikateľský nápad, ktorý odráža váš podnikateľský plán
  • byť motivovaný a zaviazaný spolupracovať počas vašej stáže u skúseného podnikateľa z inej zúčastnenej krajiny programu,
  • byť pripravený prispieť k rozvoju podnikania podnikateľa-hostiteľa, poskytnúť mu vaše zručnosti, schopnosti a kompetencie
  • byť pripravený podľa potreby doplniť finančný príspevok programu, aby sa pokryli vaše náklady na zahraničnú stáž.

Na druhej strane, zapojiť sa môžete ak chcete mentorovať a svoje skúsenosti rozdávať. V tom prípade by ste mali vlastniť alebo riadiť malý alebo stredne velký podnik v inej zúčastnenej krajine. V tomto prípade sú podmienky nasledovné:

  • máte trvalý pobyt v jednej zo zúčastnených krajín programu
  • ste majiteľ-manažér malého alebo stredne veľkého podniku alebo ste osoba priamo zapojená do podnikania v MSP na úrovni predstavenstva podniku
  • riadili ste podnik niekoľko rokov
  • ste ochotný podeliť sa so svojimi vedomosťami a skúsenosťami s novým podnikateľom

Aké má program podmienky?

Výmenný zahraničný pobytu by mal trvať minimálne 1 a maximálne 6 mesiacov. Stáže si môžete rozdeliť na týždenné cykly za podmienky, že časový priestor neprekročí celkovo 12 mesiacov.

Finančný príspevok začínajúcemu podnikateľovi bude poskytnutý v niekoľkých platbách, ktoré si dohodnete v dohode, uzavretej s lokálnym kontaktným miestom.

Ak ste začínajúci podnikateľ, program Erasmus pre podnikateľov vám pokryje výdavky spojené s cestou do a zo zahraničia a tiež výdavky spojené s ubytovaním.

Ako sa zapojiť?

Na zapojenie sa potrebuje životopis, motivačný list a v prípade začínajúcich podnikateľov aj podnikateľský plán. Na výmenu skúseností môžete buď navrhnúť podnikateľa, s ktorým už ste v kontakte alebo si podnikateľa vyhľadáte v online katalógu. Celým procesom prihlásenia vám pomôže jeden národných kontaktných bodov, ktoré sú vyberané Európskou komisiou. U nás je jeden taký kontaktný bod v Bratislave a druhý v Prešove. Ich kontakty si môžete nájsť na tejto stránke.

Odporúčame vám prečitať si príručku pre nových podnikateľov ak ste začínajúci podnikateľ. Ak ste podnikateľ-hostiteľ, prečítajte si príručku na tomto odkaze.

Úspešný príbeh

Ivana Slezáková pracovala pre jeden z najväčších pivovarov na Slovensku, čo jej dalo príležitosť oboznámiť sa s procesom varenia vo veľkom. Prostredníctvom programu Erasmus pre mladých podnikateľov bolo rozšíriť svoje vedomosti o remeselnom varení piva (varenie v malom rozsahu) a túžba založiť si v blízkej budúcnosti svoju vlastnú spoločnosť.

Po niekoľkých dňoch skúmania našla perfektnú voľbu v talianskom remeselnom pivovare „Birra Plurale“, ktorý vedie Miláno Federico Giuffra. Federicov pivovar je dosť mladý na to, aby si pamätal všetky boje začiatočníkov, ale má dostatok skúseností, aby mohol Ivane poskytnúť cenné pohľady pri ďalšom rozvoji podnikania v tejto oblasti.

Spolupráca s Federicom zahŕňala každodenné úlohy v pivovare. Ivana pomáhala pripravovať suroviny na varenie, varenie piva, kvasenie piva. Ivana sa tiež podieľala na distribúcii produktov, napríklad na ich priamy predaj zákazníkom v baroch, reštauráciách alebo v spoločenských priestoroch v Janove a Miláne.

Tu sa dozvedela od Federica o jeho prístupe zameraného na zákazníka. Ivana bola zodpovedná za niekoľko ďalších aktivít, konkrétne za zvýšenie predaja výrobkov. Preskúmala a pripravila zoznamy potenciálnych zákazníkov v provincii Janov. Tieto spoločnosti boli kontaktované s rôznymi ponukami pre svojich zamestnancov a zákazníkov. Počas svojich skúseností s EYE hodnotila proces varenia, zhrnula a aktualizovala všetky výdavky na vytvorenie realistického finančného plánu svojho podnikania. To všetko sa dialo za pomoci Federica.

Najviac ťažila z toho, že bola schopná pochopiť pivovarníctvo v malom rozsahu. Teraz je nezávislou používateľkou závodu na výrobu remeselného piva. Túto zručnosť mohla dosiahnuť iba tým, že sa aktívne zapojila do procesu varenia piva a práce na rovnakých úlohách ako Federico a Riccardo. Tento faktor tiež poskytol Federicovi a Riccardovi viac času na rozšírenie svojich nápadov a zvýšenie efektivity práce.

Federicove podnikanie sa určite stalo viditeľnejším medzi kontaktovanými spoločnosťami. Rok 2020 však bol špecifickým rokom a väčšina spoločností si nemôže dovoliť minúť peniaze navyše zo svojho ročného rozpočtu. Jednou z najviac prekvapujúcich častí Ivaninej „výmeny“ boli určite náklady na údržbu surovín pre varné zariadenie. Lepšie pochopila, čo je potrebné na podnikanie z finančého hľadiska. Ivana rozšírila svoje vedomosti o malých pivovarníckych podnikoch, ako aj znalosť talianskeho jazyka.

„Skúsenosti v Birra Plurale boli fantastické. Od Federica a sládka Riccarda som sa toho toľko naučila. Vždy boli veľmi nápomocní a ochotní podeliť sa so mnou o svoje know-how. Cítim sa lepšie pripravená na založenie vlastnej spoločnosti.“. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *