Posted on

V treťom ročníku EIT Health RIS Innovation Call – ktorý je overený fond v regióne s cieľom posilniť a rozvinúť regionálne inovácie v oblasti zdravotníctva – sa spomedzi viac ako sto predložených nápadov dostalo do užšieho výberu 11 z nich. Najlepšie konzorciá zo Slovinska, Portugalska, Lotyšska, Chorvátska, Slovenska, Talianska a Grécka získajú finančné prostriedky až do 75 tisíc eur. Dostanú odborné poradenstvo, účasť na bootcampe a aj prístup k najväčšej sieti špičkových hráčov v oblasti zdravotnej starostlivosti v Európe. Je potešujúce, že tento rok bola úroveň predložených projektov v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi vyššia. Všetky predložené projekty sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktorým čelí spoločnosť, pričom dominovali tri oblasti. Až 46 % z nich sa zameralo na starostlivosť v domácom prostredí. 36 % na podporu zdravšieho životného štýlu a 18 % na zdravie na pracovisku.

 • Výzva na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je tu aj v roku 2021. Cieľom je podpora sľubných zdravotníckych inovácií, ktoré pochádzajú z rozvíjajúcich sa regiónov. Pozdvihnú sa tak práve regióny, v ktorých je celkové tempo inovovania nevýrazné.
 • Jedenásť konzorcií zo siedmich krajín získa finančné prostriedky až do 75 000 eur, špičkový mentoring a podporu celoeurópskych sietí.
 • Slovenský tím sa dostal medzi 11 najlepších s projektom diaľkového monitorovania pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2.

Inovácia zo Slovenska: Diaľkové monitorovanie pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami a SARS-CoV-2

Projekt eHealth, predložený starupom zo Slovenska, je elektronické diaľkové monitorovanie pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Súčasťou je tiež monitoring pacientov pozitívnych na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Cieľom inovácie je uľahčiť prácu lekárom, znížiť počet telefonátov od pacientov, zlepšiť nepretržité monitorovanie, zvýšiť dostupnosť údajov a prístup k medicínsky relevantnejším údajom na základe objektívnych ukazovateľov.

Riešenie sa tiež zameriava na zníženie počtu zákrokov. Mohlo by pomôcť znížiť počet telefonátov praktickým lekárom alebo počet návštev ordinácie, počet stresových situácií počas SARS-CoV-2, upraviť liečbu na diaľku a skrátiť návštevy v ambulancii.

„Úspešnosť predložených projektov je v doterajšej histórii programu najvyššia. Kvalita riešení sa výrazne zvýšila, čo môže signalizovať zlepšenie úrovne podnikateľskej pripravenosti tímov z  rozvíjajúcich sa regiónov. Mladí výskumníci majú čoraz lepšie vedomosti, zručnosti a schopnosť transformovať myšlienky v oblasti zdravotnej starostlivosti do produktov a riešení, ktoré je možné presadiť na trhu. Majú tiež viac zručností pri vytváraní zakladaní spolupráce medzi priemyslom, akademickou obcou a partnermi z oblasti výskumu a vývoja. Ide o dôležitý míľnik v prekonávaní inovačnej priepasti v Európe,“ uviedla Mónika Tóth, manažérka programu EIT Health InnoStars RIS.

„Tento rok sme zaznamenali aj rekordný počet nápadov na podporu poskytovania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí a mimo nemocníc, čím dochádza k zlepšeniu zdravotného stavu. Považujeme to za mimoriadne dôležité najmä v kontexte integrácie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a uvoľňovania tlaku na nemocničné služby. Sme radi, že môžeme podporiť inovátorov zo strednej, východnej alebo južnej Európy, ktorí pomáhajú zvýšiť starostlivosť mimo nemocníc a pracovať na vytváraní zdravého prostredia,“ dodala Mónika Tóth.

Jedenásť inovačných riešení v oblasti zdravia v užšom výbere

V roku 2021 sa medzi najúspešnejšie krajiny z pohľadu vybraných konzorcií dostali Slovinsko (3), Portugalsko (2) a Lotyšsko (2). Ďalšie projekty sú zo Slovenska, z Talianska, Grécka a Chorvátska. Takmer tretinu projektov tvoria riešenia v oblasti umelej inteligencie alebo „big data“.

Projekty, ktoré získali grant:

 • Diaľkové monitorovanie pacientov s hypertenziou, dyslipidémiou, obezitou, vysokým kardiovaskulárnym rizikom a pozitívnym na SARS-CoV-2 v súvislosti s polymorbiditou. Riešenie pomáha znížiť počet zákrokov, počet telefonátov všeobecnému lekárovi alebo návštev v ambulancii všeobecného lekára (Slovensko)
 • Telefónna linka, ktorá pomáha zajakajúcim sa pacientom vopred si nahrať hlasové repliky v prostredí, v ktorom sa nezajakávajú (Chorvátsko)
 • Komplexné riešenie pre domáce fyzioterapeutické cvičebné programy v kombinácii s inovatívnymi technológiami a odborným dizajnom (Slovinsko)
 • Prídavný modul pre prístroje CPAP. Pomáha pacientom s obštrukčnou spánkovou apnoe (OSA) kontrolovať koncentráciu kyslíka a umožňuje nastaviť prívod kyslíka a monitorovanie pacienta (Lotyšsko)
 • Teplomer, teda neinvazívna zdravotnícka pomôcka, ktorá vyhodnotí farbu vnútorného ucha a ušného bubienka pomocou snímača RGB a zachytí včasné štádium ušnej infekcie (Portugalsko)
 • Viacvrstvová hybridná vrchná vrstva medicínskych implantátov schopná podávať liečivá (Lotyšsko)
 • Online diagnostická platforma na testovanie sexuálne prenosných infekcií; testy si budete môcť objednať z domu a otestovať sa taktiež doma (Slovinsko)
 • Ergonomický systém individuálnej ochrany, ktorý znižuje pravdepodobnosť vystavenia kontaminovaným kvapôčkam (Taliansko)
 • Digitálna terapeutická sociálna platforma na vytvorenie zdravších pracovísk s využitím personalizovanej elektronickej kognitívno-behaviorálnej terapie (Portugalsko)
 • Osobné zariadenie na nepretržité monitorovanie pacientov s akútnymi a chronickými kardiorespiračnými ochoreniami, ktorí sú v domácej liečbe (Grécko)
 • Hliníkový nástroj na rýchly, efektívnejší a bezpečnejší prenos zmrazenej kryovialky, ktorý je odolný voči mechanickému poškodeniu, ku ktorému môže dôjsť počas pracovného procesu (Slovinsko)

O čom je výzva EIT Health RIS Innovation Call?

Cieľom výzvy na predkladanie inovácií EIT Health RIS Innovation Call je financovať kvalitné projekty lokálnych konzorcií. Tieto konzorciá musia byť zložené z miestnych akademických, zdravotníckych a biznis inštitúcií, partnerov z oblasti priemyslu a výskumných tímov.

Projekty sú vypracované v spolupráci s EIT Health Hubs, miestnymi organizáciami, ktoré podporujú rozvoj regionálneho ekosystému: University of Porto a University of Evora v Portugalsku, Ljubljana University Incubator v Slovinsku, Consorzio Arca v Taliansku, University of Zagreb v Chorvátsku, Riga Stradins University v Lotyšsku, T-Systems na Slovensku a EKT v Grécku. Navyše, každý vybraný projekt dostane až do 75 000 eur na ďalší vývoj svojho prelomového produktu alebo riešenia.

Zoznam vybraných projektov je k dispozícii na tomto odkaze.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *