Posted on

Cieľom výzvy Európskej komisie s rozpočtom 1,2 milióna eur, pre konzorcium aspoň piatich subjektov, je poskytnúť podporu v budovaní kapacít a vytváraní sietí pre lokálne priemyselné partnerstvá. Ambíciou takéhoto projektu má byť pilotovanie obnovy 100 „majákových okresov“ v rámci iniciatívy Cenovo dostupné a sociálne bývanie. Do konzorcia sa môže zapojiť akákoľvek právna forma za splnenia určitých podmienok do 20. októbra 2021.

Pre koho je výzva určená?

Žiadateľ musí byť organizácia založená v jednej z členských krajín EÚ (prípadne aj v ďalších). Ide o subjekty ako:

 • neziskové organizácie (súkromné alebo verejné);
 • verejné orgány (národné, regionálne, miestne);
 • univerzity alebo vzdelávacie inštitúcie;
 • medzinárodné organizácie;
 • mimovládne organizácie;
 • európske zastrešujúce organizácie;
 • organizácie na podporu podnikania;
 • výskumné centrá;
 • subjekty vytvárajúce zisk.

Podmienkou je, že každý príjemca  grantu musí mať členov založených alebo zastupujúcich najmenej 18 rôznych oprávnených krajín. Výnimku tvoria finančné inštitúcie a ich zástupcovia, investori a investičné fondy. V tomto prípade stačí 5 rôznych krajín. Táto podmienka sa vzťahuje na konzorcium ako celok.

Konzorcium musia tvoriť aspoň piati partneri, ktorí pôsobia a majú znalosti, expertízu a skúsenosti z dostupného a sociálneho bývania, stavebníctva (aspoň jeden partner), finančného sektora či odvetvia obnoviteľných zdrojov energie (požiadavka je na konzorcium, nie na každého partnera).

Presné podmienky môžete nájsť priamo vo výzve.

Na aké aktivity sa poskytuje grant?

Vo výzve sa stretnete s pojmom Majákové okresy (Lighthouse Districts), ktoré sú definované ako projekty obnovy na okresnej úrovni zamerané na sociálne a dostupné bývanie.

Európske medziodvetvové konzorcium zriadené v rámci tejto výzvy na predkladanie návrhov by malo plniť tri hlavné priority:

 • Priorita 1: Podpora miestnych priemyselných partnerstiev pri implementácii Majákových okresov;
 • Priorita 2: Vytvoriť centrum (Hub) odborných znalostí, vytvárania sietí a prenosu znalostí pre obnovu okresov s dostupným a sociálnym bývaním
 • Priorita 3: Poskytovať poradenstvo v oblasti udržateľného financovania, lepšej regulácie a štandardov obnovy zameraných na okresy s dostupným a sociálnym bývaním

Aktivity, ktoré si v rámci projektu môžete prefinancovať, sú nasledovne zamerané:

 1. Zvyšovanie povedomia a propagácia.
 2. Organizovanie aktivít na prenos znalostí, budovanie kapacít a vytváranie sietí pre miestne priemyselné partnerstvá.
 3. Uľahčenie prístupu k financovaniu, finančnej a technickej pomoci miestnym priemyselným partnerstvám na implementáciu 100 majákových okresov.

Čo môžem získať?

Celková suma, ktorú môžete ako konzorcium získať predstavuje 1 200 000 eur. Požiadať si môžete o financovanie aktivít až do výšky 90 % oprávnených nákladov. Teda, podieľate sa spolufinancovaním vo výške 10 % z iných zdrojov, než je grant tejto výzvy.

Ako a dokedy podať žiadosť?

Žiadosť sa podáva v jedno-krokovom kole prostredníctvom elektronického systému Európskej komisie Funding and Tenders Portal. Termín uzávierky je stanovený na 20. októbra 2021 o 17:00 hod.

Všetky dostupné informácie k výzve môžete nájsť na webe samotnej výzvy.


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *