Posted on

Fond na podporu umenia na svojej webovej stránke otvoril dve ďalšie výzvy s číslom 3/2022 a 4/2022. FPU taktiež naplánoval ďalšie výzvy, ktoré bude priebehu roka priebežne otvárať. O týchto výzvach vás budeme informovať aj na našom portáli grant UP. Obe výzvy podporia aktivity rôzneho druhu naprieč umeleckými odbormi formou dotácie a štipendia. Prvá výzva sa uzatvára 22. novembra a druhá bude otvorená do Mikuláša 🙂 Pozrime sa na detaily.

Kto môže získať grant?

Podmienky oprávnenosti pre žiadateľov z FPU zostávajú rovnaké. Zapojiť sa môžete ak ste:

 • fyzická osoba,
 • podnikateľ
 • vyšší územný celok alebo obec
 • neziskový sektor
 • vysoká škola.

Presnú definíciu žiadateľov (nájdete na str. 4) ale aj ďalšie detaily ohľadom žiadania si môžete pozrieť v tomto dokumente.

Na aké aktivity dostanem grant?

Výzva 3/2022 definuje podprogramy, v ktorých sa môžete uchádzať o finančnú podporu:

 • Hudba: výskum a vzdelávanie
 • Tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť
 • Knižnice
 • Múzeá
 • Galérie

Pre výzvu 4/2022 sú to nasledovné podprogramy:

 • Divadlo: výskum a vzdelávanie
 • Tanec: výskum a vzdelávanie
 • Literatúra: výskum a vzdelávanie
 • Knižnice

Detainejšiu špecifikáciu jednotlivýh aktivít si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkazy nižšie).

Čo môžem získať?

Celkové finančné prostriedky, z ktorých sa môžete uchádzať o podporu, predstavujú pre jednotlivé podprogramy nasledujúce objemy:

 • v rámci výzvy 3/2022 je to 1 670 000 eur,
 • v rámci výzvy 4/2022 je to 550 000 eur.

Podrobný rozpis alokovaných finančných prostriedkov si môžete pozrieť priamo vo výzve (odkazy nižšie).

Ako a dokedy požiadať?

V prvom rade musíte zaslať žiadosť prostredníctvom elektronického systému FPU. Zároveň je nutné doručiť po registrácii v FPU aj podpísanú žiadosť buď elektronickým podpisom (pokyny k podaniu cez FPU) alebo fyzicky podpísanú žiadosť zaslanú poštou najneskôr do termínu uzávierky.

Podľa toho, do ktorej výzvy sa plánujete zapojiť, máte čas na podanie nasledovne:

 • pre výzvu 3/2022 je termín uzávierky 22. november do 15:00 hod.
 • pre výzvu 4/2022 je termín uzávierky 6. december do 15:00 hod.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *