Posted on

Masívny výskumný program Európskej únie Horizon 2020 za roky 2014 – 2020 sa oficiálne končí. Za posledných 7 rokov viac ako 150 000 účastníkov vrátane výskumných ústavov, spoločností a jednotlivých vedcov získalo kolektívne financovanie výskumu vo výške takmer 60 miliárd eur. Projekty ukončené do decembra 2020 vyprodukovali takmer 100 000 recenzovaných publikácií a približne 2 500 patentových prihlášok a ochranných značiek. Veľký podiel týchto peňazí však všeobecne prúdi do vyspelých krajín, kde Slovensko stále chýba. Problémom môže byť aj to, že Slováci nie sú „naučení“ spolupracovať.

Regionálne rozdiely v prideľovaní financií

V rozdelení peňazí na výskum boli výrazné regionálne rozdiely. Medzi nimi dostali tri najväčšie ekonomiky EÚ takmer 40% finančných prostriedkov: výskumní pracovníci v Nemecku, Francúzsku a Spojenom kráľovstve dostali spolu viac ako 22 miliárd EUR. Využili to aj niektoré relatívne malé krajiny. Švédsko, Dánsko a Fínsko – ktoré spolu tvoria niečo viac ako 4% z celkového počtu obyvateľov EÚ – spoločne zabezpečili financovanie vo výške viac ako 4,8 miliárd EUR, čo je zhruba 8% z celkového počtu.

V praxi to značí výrazne kvalitnejšie projektové zámery z vyspelých krajín, ktoré boli predložené a v dôsledku prevahy ich kvality sa financie prideľovali uvedeným spôsobom.

Rozdelenie peňazí medzi jednotlivé krajiny

  • Oranžové obdĺžniky na grafe vyjadrujú rozdelenie peňazí v miliardách medzi jednotlivé krajiny EÚ, ktorých je 28.
  • Modré obdĺžniky na grafe vyjadrujú rozdelenie peňazí v miliardách medzi top tri príslušné krajiny.

Research cash: Bar chart showing the European Union's 2014-20 research program funding was distributed between countries.

Vedci a výskumné inštitúcie v Poľsku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku patrili k najmenej úspešným účastníkom programu Horizon 2020, pričom spolu dosiahli iba niečo vyše 1 miliardy EUR.

Hlavným dôvodom je to, že úroveň financovania národného výskumu vo východoeurópskych krajinách je pomerne nízka,“ hovorí Janusz Bujnicki, bioinformatik z Medzinárodného ústavu molekulárnej a bunkovej biológie vo Varšave a bývalý člen skupiny vedeckých poradcov na vysokej úrovni v Európskej komisii. Vedci v regióne sú tiež menej integrovaní do neformálnych sietí výskumných konzorcií, ktoré úspešne súťažia o granty EÚ, tvrdí.

Problémom môže byť, že Slováci spolupracujú málo

Uvedené tvrdenie podčiarkuje fakt, že Slovenské subjekty sa do špičkových grantových schém zapájajú a zároveň spolupracujú stále v nižšej miere, než je potrebné na dosiahnutie priemerných a nadpriemerných výsledkov hodnotení krajiny v inovačných indexoch.

Keďže v začiatkoch je vypracovanie projektových zámerov z pozície žiadateľa pre Slovákov stále pomerne náročné, jedným z kľúčových aspekov úspechu je aj schopnosť dostať sa do kvalitného projektového konzorcia. V takom prípade nie je nutné vynaložiť toľko úsilia, času a energie. Partner sa pripojí ku konzorciu, ktoré z jeho pohľadu rieši tematicky zmysluplný cieľ. Má oveľa menej zopovedností, než by musel mať z pozície žiadateľa alebo leadra. Toto je na začiatok vhodný postup pre každého, kto bol v minulosti v podávaní projektov typu Horizon neúspešný alebo s touto schémou chce ešte len začať.

Ak sa chcete dozvedieť viac o projektových konzorciách, prečítajte si 6 tipov ako sa dostať do úspešného projektového konzorcia.

V povedomí Slovákov je stále zakorenený nie veľmi šťastný strategický manéver – nespolupracovať ale konkurovať. Práve spolupráca je však kľúč k úspechu tak rozsiahlych grantových schém ako je Horizon. Aj tu sa osvedčuje staré dobré príslovie „nesnažiť sa vymyslieť koleso“ ale v spolupráci inými subjektami vytvoriť partnerstvo a vytvoriť tak synergický efekt k vlastnému výskumu.

Vedúce národy

Spojené kráľovstvo získalo 12,1% (viac ako 7 miliárd EUR) z financovania programu Horizon 2020; na porovnanie, priemerný príspevok krajiny do celkového rozpočtu EÚ je približne 11,4% z celkového počtu.

Nemecko si odnieslo najväčšie percento finančných prostriedkov z programu Horizon 2020 (14,9%), prispieva však vyšším percentom do celkového rozpočtu EÚ (20,9%). Podiel Francúzska na financovaní (11,1%) bol takisto nižší ako priemerný percentuálny podiel príspevku do rozpočtu EÚ.

Percentuálne vyjadrenie sumy zo zbierky Horizon 2020 bolo pre niektoré krajiny nižšie ako percentuálny príspevok z celkového rozpočtu EÚ.

  • Oranžové obdĺžniky na grafe vyjadrujú podiel peňazí zo zbierky Horizon 2020 v percentách medzi jednotlivé krajiny.
  • Modré obdĺžniky na grafe vyjadrujú príspevok peňazí z EÚ v percentách medzi jednotlivé krajiny.

Gains and losses: Chart showing the share of Horizon 2020 funding received and 2019 EU budget contribution for ten countries.

Spojené kráľovstvo tiež získalo najvyšší počet grantov od Európskej rady pre výskum (ERC), ktorá je hlavným orgánom na financovanie vedy v rámci programu Horizon 2020. Z takmer 7 000 hlavných riešiteľov z 33 krajín, ktorí získali prestížny grant ERC, je to zhruba pätina ( 1 283) boli v inštitúcii UK. Nemecko získalo 1 955 grantov a Francúzsko získalo 774 grantov ERC.

Británia už len ako asociovaná krajina

Spojené kráľovstvo oficiálne opustilo EÚ v januári, bude sa však naďalej zúčastňovať na programe Horizon 2020, kým nebudú dokončené všetky projekty. Politici Spojeného kráľovstva opakovane vyjadrili svoj úmysel pripojiť sa k Horizon Europe ako „asociovaná krajina“, čo by umožnilo výskumným pracovníkom so sídlom vo Veľkej Británii účasť rovnakým spôsobom ako v EÚ. V súčasnosti existuje 16 krajín mimo EÚ, ktoré platia povinný príspevok do výskumného programného bloku výmenou za prístup ku grantom.

Niektoré existujúce pridružené krajiny, ako napríklad Švajčiarsko, Nórsko a Izrael, boli v programe Horizon 2020 veľmi úspešné. Vo Švajčiarsku obmedzenie imigrácie po referende v roku 2014 dočasne vylúčilo túto krajinu z uchádzania sa o peniaze EÚ na výskum. Ale napriek tomu krajina získala väčší počet grantov ERC (465) ako niektoré oveľa väčšie krajiny EÚ, ako napríklad Taliansko (395) a Španielsko (431). Predné švajčiarske univerzity, federálne technologické inštitúty v Zürichu a Lausanne, patria medzi najúspešnejšie výskumné organizácie zúčastňujúce sa na programe Horizon 2020.

Top 10 najúspešnejších výskumných subjektov

Názov Krajina Získané prostriedky z programu Net Horizon 2020 (v miliónoch)
French National Centre for Scientific Research francúzsko 1,023€
French Alternative Energies and Atomic Energy Commission francúzsko 637€
Fraunhofer Society Nemecko 595€
Max Planck Society Nemecko 590€
University of Oxford Spojené kráľovstvo 460€
University of Cambridge Spojené kráľovstvo 415€
University College London Spojené kráľovstvo 372€
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Švajčiarsko 354€
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne Švajčiarsko 333€
University of Copenhagen Dánsko 321€
Zdroj informácií: nature.com

  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *