Posted on

Sieť INTERCEPT-MDS ITN a projekt 6i Dirs COFUND ponúkajú voľné pracovné miesta pre doktorandských študentov pod programom Marie Skłodowska-Curie Actions.  INTERCEPT ponúka 12 doktorandských miest na plný úväzok v novej oblasti zachytávania chorôb. Projekt 6i Dirs ponúka 9 miest pre výskumných pracovníkov v ranom štádiu.

Čo je cieľom INTERCEPT-MDS?

Prostredníctvom multidisciplinárneho a multisektorového prístupu vyškoliť prvých európskych odborníkov v novej oblasti zachytávania chorôb: liečenie choroby predtým, ako sa úplne rozvinie, odstránením zmenených buniek.

INTERCEPT-MDS je inovatívna vzdelávacia sieť 18 verejných a súkromných partnerov zo 7 krajín.

Pre koho je výzva určená?

Prihlásiť sa na doktorandské štúdium môže ktokoľvek bez obmedzenia krajiny, kto spĺňa nasledujúce podmienky:

 • nesmie mať bydlisko alebo vykonávať svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium atď.) v krajine hostiteľskej inštitúcie viac ako 12 mesiacov počas 3 rokov bezprostredne pred ich prijatím do hostiteľskej inštitúcie (tj. dátum uvedený v pracovnej zmluve/ ekvivalentnej priamej zmluve, ktorá je naplánovaná na júl až október 2021).
 • musí byť ku dňu prijatia do zamestnania hostiteľskou inštitúciou (tj. dátum začatia uvedený v pracovnej zmluve/ ekvivalentnej priamej zmluve) v prvých 4 rokoch ich výskumnej kariéry a mať získaný doktorát.
 • musí mať magisterský/ inžiniersky titul relevantný pre zvolené miesto (vrátane biológie, medicíny, biochémie, bioinformatiky alebo príbuzného odboru, v závislosti od individuálneho doktorandského projektu) alebo ekvivalent, ktorý by ich oprávňoval na doktorát do júla 2021, alebo musí mať oficiálnu univerzitnú kvalifikáciu z krajiny Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania s minimálne 300 ECT (kredity) v oficiálnom vysokoškolskom štúdiu.

Úspešní uchádzači musia disponovať dobrou znalosťou písanej a hovorenej angličtiny, ktorá sa hodnotí motivačným listom a pohovorom.

Čo môžem získat?

 • 3-ročná pracovná zmluva na plný úväzok (plat závisí od krajiny náboru, berúc do úvahy miestne nariadenia a nariadenia MSCA pre výskumných pracovníkov v ranom štádiu a ich rodinný stav v čase náboru).
 • Zápis na doktorandský program.
 • Spoločný výskum a inovatívne multidisciplinárne a multisektorálne školenie odborníkov a skúsených trénerov z dvoch sektorov (akademická obec a priemysel) a dvoch výskumných prostredí (klinické a základné).
 • Štruktúrovaný vzdelávací program pozostávajúci z kurzov mäkkých zručností, cielených workshopov, školení, spoločenských udalostí a vytvárania sietí.
 • Vyslanie do iných inštitúcií v rámci konzorcia INTERCEPT-MDS.
 • Získavanie skúseností v zahraničí.
 • Možnosti účasti na národných a medzinárodných stretnutiach.
 • Rozšírená profesionálna sieť a zlepšená perspektíva budúcej vedeckej kariéry v akademickej a súkromnej sfére.

Hosťujúce inštitúcie

Prihlásenie a temín

Prihlášky sú možné podávať iba prostredníctvom online formulára žiadosti INTERCEPT-MDS, ktorý sa nachádza na tomto odkaze.

Termín na podanie prihlášky je 23. február 2021 (do polnoci, CET) a výsledky sa dozviete najneskôr 7. mája. Všetky podmienky ohľadom tejto výzvy sa dozviete v znení výzvy.

6i Dirs COFUND

Projekt 6i Dirs COFUND, ktorý riadi University of Deusto v Španielsku (a zahŕňa viac ako 40 partnerov), otvoril 9 pozícií pre výskumných pracovníkov v skorom štádiu. Projekt 6i Dirs zahŕňa sedem doktorandských programov a 24 výskumných tímov s 5 interdisciplinárnymi platformami a 4 interdisciplinárnymi oblasťami. 

Termín podania prihlášky je 5. marca 2021 15:00. Informácie o uvedenej stáži sme spracovali v článku Stážuj na Univerzite Deusto v Španielsku. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *