Posted on

SAIA organizuje pre Slovákov letný kurz francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov na Belgickej Univezite v Mons. O kurz sa môžu uchádzať diplomati alebo pracovníci štátnej správy pracujúci s dokumentmi z oblasti medzinárodných vzťahov.

Kto môže požiadať o grant?

O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Trvanie sú 2 týždne pričom máte nárok na štipendium, ak spĺňate príslušné podmienky, uvedené v tomto dokumente.

Čo môžem získať?

Krytie financovania sa koná na základe Dohody o spolupráci medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka a Valónskym regiónom. Finančné krytie cestovných nákladov do miesta pobytu a späť realizuje v zmysle bilaterálnej dohody slovenská strana , t. j. príslušný vysielajúci rezort.

Cestovné náklady do miesta pobytu a späť hradí príslušný vysielajúci rezort.

Prijímajúca strana hradí zápisné, ubytovanie a stravu.

Podávanie žiadostí a uzávierka

Žiadosť sa predkladá:

  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
  • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Termín uzávierky pre podávanie žiadostí je do 20 februára.

Priebeh výberu, prihláška a ďalšie dôležité informácie sú zverejnené v tomto linku.   

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *