Posted on

Viac ako 30 vysokoškolských a kultúrnych inštitúcií v Maďarsku vrátane 21 univerzít bolo odrezaných od financovania v rámci programu Horizont Európa a Erasmus+ v dôsledku pretrvávajúcich obáv z porušovania zásad právneho štátu v krajine. Existujúce dohody nebudú dotknuté, ale všetky potenciálne budúce dohody sú pozastavené od 15. decembra 2022. Pozastavenie sa udialo na základe nariadenia EÚ o podmienenosti.

Stopka sa netýka všetkých

Týka sa to inštitúcií, ktoré sú prevádzkované ako „verejnoprávne nadácie“ alebo sú takýmito nadáciami vydržiavané. Podľa ľudskoprávnej organizácie Maďarský helsinský výbor maďarská vláda od roku 2021 dostala pod kontrolu 34 inštitúcií, ktorých riadiace orgány obsahujú členov úzko prepojených s premiérom krajiny Viktorom Orbánom a jeho politickou stranou Fidesz.

Približne 80 % univerzít v Maďarsku je v súčasnosti prepojených s verejným trustovým fondom. Vytvorenie týchto verejných trustových fondov je súčasťou série krokov, ktoré Orbán v poslednom desaťročí podnikol s cieľom kontrolovať vedomosti a informácie v krajine. Patrí k nim aj vytvorenie zastrešujúcej nadácie, ktorá má na starosti viac ako 500 médií, a presun mnohých významných výskumných ústavov v krajine do siete prepojenej so štátom.

Zadržané eurofondy

EÚ a Maďarsko už takmer rok vedú spor o uvoľnenie peňazí z troch operačných programov v rámci politiky súdržnosti a samostatne z Nástroja na obnovu a odolnosť, ktorý bol vytvorený na pomoc krajinám pri zotavovaní sa z pandémie COVID-19. V polovici decembra Rada EÚ nakoniec dospela k rozhodnutiu zmraziť 55 % kohéznych fondov vo výške 6,3 miliardy eur, čo je zníženie oproti pôvodne navrhovaným 7,5 miliardy eur.

Rada taktiež schválila plán výdavkov Nástroja obnovy a odolnosti, ale zadržala granty vo výške 5,8 miliardy eur, kým vláda nezrealizuje 27 takzvaných „super míľnikov“, čo sú reformy zamerané na riešenie otázok právneho štátu a nezávislosti súdnictva.

Nedostatky v zásadách právneho štátu

V nariadení o kondicionalite, ktoré bolo zavedené v roku 2021, sa uvádza, že právny štát je jednou zo základných hodnôt EÚ a je kľúčom k riadnemu finančnému hospodáreniu s rozpočtom EÚ – a k efektívnemu využívaniu jeho finančných prostriedkov.

Rada pristúpila k prerušeniu prístupu k finančným prostriedkom programu Horizont Európa a Erasmus+ vzhľadom na to, že Maďarsko primerane neriešilo porušenia zásad právneho štátu vrátane obáv týkajúcich sa verejného obstarávania a korupcie prostredníctvom nápravných opatrení požadovaných Komisiou.

Cieľ opatrenia

Opatrenie podľa vyhlásení Komisie nemajú za cieľ „brániť akademickej mobilite, výskumu a inováciám v Maďarsku“, ale sú zamerané na zabezpečenie „transparentného využívania podpory EÚ nadáciami spravujúcimi majetok vo verejnom záujme“. Komisia môže z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Maďarska, a to najneskôr do decembra budúceho roka, navrhnúť zrušenie alebo úpravu týchto opatrení v závislosti od pokroku Maďarska pri riešení problémov v oblasti právneho štátu. O konečnom rozhodnutí o zrušení alebo úprave opatrení rozhodne Rada.

Podľa vyhlásenia maďarskej vlády rozhodnutie Komisie „diskriminuje fondy verejného záujmu a univerzity, ktoré spravujú„. Vláda tvrdí, že splnila všetky svoje záväzky a neakceptuje rozhodnutie vylúčiť univerzity z priamych tendrov EÚ.

Ktorých univerzít sa to týka?

 • Ekonomická univerzita v Budapešti
 • Univerzita Dunaújváros
 • Univerzita v Debrecíne
 • Univerzita Corvinus v Budapešti
 • Maďarská univerzita poľnohospodárskych a prírodných vied
 • Maďarská univerzita tanca
 • Univerzita veterinárnych vied
 • Univerzita umenia Moholy-Nagy
 • Semmelweisova univerzita
 • Univerzita Jánosa Neumanna
 • Univerzita Nyíregyháza
 • Panónska univerzita
 • Univerzita Óbuda
 • Univerzita v Šoproni
 • Univerzita Istvána Széchenyiho
 • Univerzita v Szegede
 • Univerzita divadelného a filmového umenia
 • Maďarská univerzita telesnej výchovy a športových vied
 • Univerzita Tokaj-Hegyalja
 • Univerzita v Miškolci
 • Univerzita v Pécsi

Dôležité odkazy

Článok prevzatý zo SLORD.sk/ eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *