Posted on

SPADE je nový projekt financovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont Európa. Cieľom projektu je vyvinúť inteligentný ekosystém na riešenie viacúčelového konceptu použitím bezpilotných vzdušných prostriedkov (dronov) na podporu udržateľných digitálnych služieb v sektoroch poľnohospodárstva, výroby, lesníctva a chovu dobytka. Prvé výzvy budú otvorené vo februári. Ak chceš byť na vyhlásenie výzvy pripravený, môžeš sa predregistrovať.

Pilotné projekty

Projekt SPADE zahŕňa realizáciu troch pilotných projektov:

  1. Integrácia prípadovej štúdie v otvorenom teréne, ktorá bude organizovaná v Španielsku. Táto prípadová štúdia pozostáva hlavne z prípadu použitia zemiakových plodín a prípadu použitia terasových plodín. Tri kategórie dronov budú nasadené s najväčším dronom určeným na aplikácie rozprašovania.
  2. Integrácia prípadovej štúdie o lesníctve pod vedením NIBIO v južnom Nórsku. Uskutočnia sa 3 rôzne testy: roj dronov na inventarizáciu lesov, priviazaný dron na prevádzkovú podporu kolesového lesného kombajnu a ťažký dron na vykonávanie lesných operácií.
  3. Integrácia prípadovej štúdie hospodárskych zvierat v Grécku. Cieľom je zlepšiť a podporiť chov oviec prostredníctvom pastvy a monitorovania zdravotného stavu na gréckom ostrove Lesbos využitím viacúčelových dronov v rôznych konfiguráciách a v synchronizácii so službami digitálneho dvojčaťa platformy SPADE.

Na aké aktivity dostanem grant?

  • Učenie a zapájanie ostatných do poznávania rôznych vplyvov a rizík dronov ako viacúčelových vozidiel na „Farm-to-fork“ ekosystémy.
  • Vývoj nákladovo efektívnych dronov a senzorov pre viacúčelové aplikácie.
  • Vyvinúť open source ekosystém s otvoreným prístupom, ktorý umožňuje zhromažďovanie, spracovanie a distribúciu údajov od viacerých zainteresovaných strán.
  • Pilotné nasadenie ekosystému SPADE v 3 pilotných verziách a ďalšie aplikácie prostredníctvom otvorenej výzvy na optimálnu integráciu jeho komponentov a optimalizáciu jeho využitia.
  • Rozšíriť a integrovať inováciu v poľnohospodárstve a lesníctve.

Čo môžem získať?

Na financovanie tretích strán v rámci projektu SPADE bolo vyčlenených 360-tisíc eur. V prvom kole bude financovaných 6 projektov v sume do 60-tisíc eur na projekt, resp. organizáciu.

Ako a dokedy požiadať?

Požiadať o financovania sa dá od februára 2024. Predregistrácia prebieha formou zapísania sa na odber newslettera na webe projektu SPADE.

Dôležité odkazy


 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *