Posted on

Národná kancelária Horizontu sa pravidelne venuje mapovaniu a aktualizácii výziev z kaskádových projektov. Vďaka tomu vám môžeme priniesť prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie, najmä z bežiacich projektov programu Horizont 2020. Týchto výziev sa môžu zúčastniť aj slovenské subjekty. Termíny uzávierok niektorých výziev sú už aktuálne, končiac novembrom 2022. Ak o kaskádových grantoch počujete prvýkrát, v našom článku sa o nich dozviete viac. Zistíte tiež, či je tento spôsob financovania pre vás vhodný.

Čo sú kaskádové projekty?

Kaskádové granty alebo kaskádové financovanie (cascade funding/ competitive calls) v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa je spôsob financovania tzv. tretích strán (Financial Support for Third Parties – FSTP) vo forme malých grantov, zvyčajne 10 až 200 tisíc eur na obdobie do jedného roka.

V zásade môžeme povedať, že kaskádové výzvy sú výzvami už existujúcich a schválených projektov programu Horizont. Sú jednoduchšie na administratívu a implementáciu ako klasické projekty Horizont Európa, nehovoriac o štrukturálnych fondoch EÚ.

Ide o mechanizmus Európskej komisie na distribúciu verejných finančných prostriedkov s cieľom pomôcť príjemcom, ako sú startupy, malé a stredné podniky alebo stredne kapitalizované spoločnosti (mid-caps), pri zavádzaní alebo rozvoji najmä digitálnych inovácií.

Mnohé projekty poskytujú okrem grantového financovania aj podporu vo forme akceleračných a mentoringových služieb, cestovných a inovačných voucherov, finančných cien za víťazstvo v súťažiach či stáže a spoluprácu so špičkovými inštitúciami.

O úspešnom príbehu kaskádového projektu zo Slovenska sa môžete dozvedieť viac v podcaste Podcast 26 | Kaskádový projekt Agrihub podporuje SK&CZ farmárov

Pre koho sú kaskádové projekty vhodné?

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie), či inovátori – jednotlivci.

Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

Cieľom kaskádového financovania je:

  • Výber technologických začínajúcich alebo rozšírených podnikov na účely zrýchlenia alebo inkubácie (zvyčajne bez kapitálu – grant/equity free),
  • Podpora pilotov, demonštrácie a / alebo experimenty v súvislosti s konkrétnou inovatívnou technológiou alebo rámcom (zvyčajne s účasťou začínajúcich podnikov alebo MSP). Slúžia na tiež riešenie konkrétnych aktivít spojených s vývojom, testovaním, validáciou a trhovým nasadením nových produktov, služieb, algoritmov či technológií.
  • Integrácia väčšieho počtu účastníkov do projektu s cieľom rozšíriť jeho pôsobnosť alebo riešiť konkrétne úlohy.

Aktuálne otvorené kaskádové výzvy

Zoznam akutálne platných výziev, do ktorých sa môžete zapojiť, si môžete pozrieť v tomto PDF dokumente. Nájdete tam základnú charakteristiku, tému, hľadaný typ subjektu a odklik priamo na výzvu, kde si nájdete konkrétne detaily.

aktualne-kaskadove-granty

V prípade otázok kontaktujte NCP pre EIC alebo NCP pre príslušný tematický klaster.

Informácie boli použité v spolupráci s eraportal.sk


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *