Posted on

Európska komisia vyhlásila prvé výzvy na predkladanie projektov v rámci pracovného programu Horizon Europe na roky 2021 – 2022. Na témy týkajúce sa klímy, energetiky a mobility sú prostredníctvom týchto výziev vyčlenené finančné prostriedky EÚ v celkovej výške 1,22 miliardy eur. Projekty budú schvaľované v rámci jednostupňového procesu, čo znamená, že je potrebné podať finálny projektový zámer vrátane všetkých detailov hneď v prvom kroku. V článku môžete nájsť prehľad spomínaných výziev, ktorých najbližší termín uzávierky je 14. septembra 2021 a ten najvzdialenejší až 5. januára 2022.

7 okruhov výziev

Horizon Europe je nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, ktorý je nástupcom programu Horizont 2020. V rámci programu Horizont Európa sú výskumné činnosti v oblasti energetiky, klímy a mobility zoskupené do Klastra 5.

klíma, mobilita, energetika

Hlavnou hybnou silou tohto klastra je urýchlenie zeleného a digitálneho prechodu a súvisiacej transformácie nášho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti. Cieľom je dosiahnuť  v Európe klimatickú neutralitu do roku 2050.

Jednotlivé výzvy, ktoré sú otvorené na podávanie projektových zámerov a spadajú do Klastra 5 sme spracovali do nasledujúceho prehľadu:

1. Climate sciences and responses

Klíma | 9 výziev | rozpočet 136 mil. eur | deadline 14. september 2021

2. Clean and competitive solutions for all transport modes

Mobilita | 17 výziev | rozpočet 258 mil. eur | deadline 14. september 2021

3. Cross-sectoral solutions for the climate transition

Klíma-energetika-doprava | 16 výziev | rozpočet 250 mil. eur | deadline 19. október 2021

4. Sustainable, secure and competitive energy supply 01

Energetika | 4 výzvy | rozpočet 108 mil. eur | deadline 19. október 2021

5. Efficient, sustainable and inclusive energy use

Energetika | 5 výziev | rozpočet 66 mil. eur | deadline 19. október 2021

6. Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods

Doprava | 13 výziev | rozpočet 167 mil. eur | deadline 19. október 2021

7. Sustainable, secure and competitive energy supply 02

Energetika | 15 výziev | rozpočet 230 mil. eur | deadline 5. január 2022

Ako sa zapojiť?

Ak máte záujem o konkrétny okruh výzvy, kliknite priamo na ňu. Odkaz vás presmeruje na Funding and Tenders portál, kde sa dočítate bližšie detaily a podmienky výzvy. Ak nepoznáte program Horizon Europe, odporúčame vám prečítať si náš článok: Hľadám financovanie. Ako začať s Horizon Europe, ak sa mi zdá zložitý? | Rozhovor

Ak ste na portáli Funding and Tenters po prvý krát, budete potrebovať zaregistrovať svoju organizáciu a získať PIC kód. V tejto záležitosti Vám pomôže článok: Chcete žiadať Horizon? Budete potrebovať PIC.

Ak potrebujete viac informácií, môžete použit nasledujúce tipy:

Aké sú požiadavky na zapojenie sa do výziev?

Požiadavky na predloženie návrhu projektu sú podrobne uvedené v príslušných dokumentoch zverejnených na samostatnej stránke výzvy.

Predložené návrhy hodnotia nezávislí odborníci z databázy externých hodnotiteľov Európskej komisie. Uchádzači dostanú výsledky hodnotenia najneskôr päť mesiacov po termíne na predloženie ponúk. Dohody o grante budú s úspešnými žiadateľmi podpísané do ôsmich mesiacov po termíne podania žiadosti.

Zdroj informácií: ec.europa.eu


podcast o grantoch


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *