Posted on

Spojené kráľovstvo bude mať aj po „dohode“ naďalej prístup k výskumnému programu EÚ. „Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom“ vytvára pre Britské kráľovstvo cestu, ktorá bude udržiavať úzke vedecké vzťahy s Bruselom. Podmienky, za akých sa však Spojené kráľovstvo pripojí k programu Horizont Európa sa ešte musia dodatočne dohodnúť. Na teraz je však už jasné, že výmena študentov v rámci Erasmus, medzi oboma stranami končí.

Výskumný program EÚ pre UK aj naďalej

V súlade s podmienkami „prelomovej“ obchodnej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá na bola oznámená na Štedrý večer sa Britskí vedci budú môcť zúčastňovať výskumných programov EÚ aj po brexite.

Ak sa dohoda zmení na zákon,  tak ustanoví colný a kvótový voľný obchod medzi oboma stranami, ak hovoríme o tovare a spolupráci v rôznych oblastiach vrátane vedy, klimatických zmien, jadrového výskumu, bezpečnosti a dopravy.

Dohoda je povzbudením pre výskumníkov, ktorí boli znepokojení a nahnevaní na obrovskú neistotu v súvislosti s brexitom za posledných štyri a pol roka.

Vyjadrenie z úst britského premiéra

Vyhlásenie nasledovalo po celom roku náročných a často zle naladených rozhovorov. Objasňuje však Spojenému kráľovstvu cestu k účasti na výskumnom programe EÚ Horizon Europe na roky 2021 – 2027 EUR, ktorého rozpočet činí 95,5 miliárd EUR. Samozrejme, podmienky a detaily spolupráce bude potrebné ešte prerokovať.

Pre našich vedcov to znamená istotu,“ uviedol vo štvrtok britský premiér Boris Johnson spolu s oznámením dohody. „Budú môcť naďalej spolupracovať na veľkých kolektívnych projektoch,“ uviedol. „Aj keď chceme, aby bolo Spojené kráľovstvo vedeckou superveľmocou, chceme byť aj vedeckou superveľmocou založenou na spolupráci.

Dúfajú v štatút asociovanej krajiny

Výskumní pracovníci zo Spojeného kráľovstva môžu len dúfať, že to bude znamenať špičkový štatút „asociovanej krajinyv rámci Horizon Europe. Takýto štatút v súčasnosti využívajú krajiny ako Švajčiarsko, Nórsko a ďalších 14 krajín mimo EÚ práve pre súčasný program Horizon 2020, ktorý zaručuje takmer rovnaké práva ako platia pre členov EÚ.

Erasmus končí

Účasť Spojeného kráľovstva na výmennom programe študentov Erasmus + v EÚ sa však skončí. Potvrdil to hlavný vyjednávač EÚ Michel Barnier s tým, že je to pre neho sklamanie.

Britská vedecká lobistická skupina Scientists for EU popísali stratu prístupu k Erasmu ako „smutnú zradu našej mládeže, jej príležitostí a ambícií“. Johnson uviedol, že vláda ohlási náhradný program, ktorý sa bude volať „Turingova schéma“ alebo „Turingov program“. Neuviedol však viac podrobností.

Čo áno a čo nie pre UK?

Spojené kráľovstvo bude naďalej hrať úlohu v ďalších štyroch programoch EÚ, konkrétne v programe Jadrového výskumu Euratom, projekte ITER zameranom na vybudovanie prvého fungujúceho systému jadrovej fúzie na svete, projekte monitorovania Zeme Copernicus a satelitných monitorovacích a sledovacích službách EÚ. Ak nebude existovať obranná spolupráca, Spojené kráľovstvo nebude mať prístup k vojenským údajom šifrovaným programom Galileo.

Spojené kráľovstvo však bude mimo radu ďalších programov EÚ vrátane rozsiahlych programov regionálneho rozvoja a poľnohospodárstva. Krajina bude tiež vylúčená z „citlivých projektov alebo zmlúv s vysokou bezpečnosťou“, potvrdil Brusel.

Dohoda prišla príliš neskoro na to, aby o nej Európsky parlament hlasoval pred skončením prechodného obdobia 31. decembra. Aby sa zabezpečil čas na tieto a ďalšie formality, dohoda sa bude predbežne uplatňovať do 28. februára. Tento text musí tiež prejsť kontrolou členských štátov.

Roky neistoty pre akademikov a vedcov

Prístup Spojeného kráľovstva k výskumnému programu EÚ nepatril medzi najnáročnejšie úlohy, ktoré museli vyjednávači vyriešiť, no na druhej strane sa to nezaobišlo bez komplikácií.

Vláda Spojeného kráľovstva v priebehu rokov ubezpečovala znepokojených akademikov, že má jasnú ambíciu vstúpiť do programu Horizon Europe, nedávno však rozhovory o tejto otázke nedopadli dobre. Vláda Spojeného kráľovstva bola znepokojená tým, že by mohla skončiť ako významný čistý prispievateľ do európskeho rozpočtu na výskum, pričom bude mať malé slovo nad tým, ako sa spravuje. Taktiež mali malú záruku zisku v podobe počtu grantov, než tomu bolo v prípade, keď program krajina spravovala ako člen EÚ.

Nemali by sme zakrývať skutočnosť, že finančné rokovania nie sú v dobrej pozícii,“ povedala v októbri poslancom Vivienne Stern, vedúca zoskupenia „Universities UK„, ktoré pôsobí ako zastrešujúci orgán pre 139 univerzít.

Teraz však dohoda o budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vytvára cestu pre Spojené kráľovstvo k rokovaniam o štatúte asociovanej krajiny. Presný rozsah účasti Spojeného kráľovstva sa však ešte len objasní, zatiaľ čo úplné znenie dohody o voľnom obchode zatiaľ nebude zverejnené.

Tešíme sa na ďalšie podrobnosti opatrení na zabezpečenie čo najužšej vedeckej spolupráce,“ uviedol prezident Kráľovskej spoločnosti Adrian Smith. „Teraz sa musí klásť dôraz na zabezpečenie spravodlivých a účinných prostriedkov na zabezpečenie vhodnej asociácie k programom financovania vedy EÚ.

Akékoľvek oneskorenie v poskytovaní takejto asociácie poškodí britskú vedu a v prípade akéhokoľvek oneskorenia musí vláda prijať rýchle opatrenia na ochranu a stabilizáciu majetku svetového formátu, ktorým je naša vedecká základňa,“ uviedol Smith.

Nevyjednali to, v čo dúfali

Vo zverejnenom vládnom dokumente zo Štedrého dňa sa uvádza, že Spojené kráľovstvo dosiahlo „nové usporiadanie“ v oblasti výskumu, pretože sa zaviazalo dosiahnuť dohodu „štandardnej tretej krajiny“. Realita je však taká, že Spojené kráľovstvo sa usilovalo o oveľa ambicióznejšiu dohodu a navrhlo, aby pri riadení výskumných projektov EÚ malo väčšie slovo ako iné krajiny mimo EÚ.

Spojené kráľovstvo sa rozhodlo dosiahnuť akúsi „záchrannú sieť“ vo forme „mechanizmu korekcie smerom nadol“, ktorý by odškodnil vládu Spojeného kráľovstva, ak do programu zaplatí viac prostriedkov na program Horizon Europe, ako získali britskí výskumníci v grantoch. Uniknutý vládny dokument naznačuje, že Spojené kráľovstvo nedosiahlo tento cieľ rokovania.

Najlepší vedci sa od referenda v roku 2016 obávajú straty možnosti financovania výskumu z EÚ, ale aj oslabenia vzťahov s európskymi výskumníkmi. Ak by sa náhle prerušilo čerpanie grantov EÚ ako je Horizont, je pravdepodobné, že by sa menej zahraničných výskumníkov rozhodlo usadiť vo Veľkej Británii.

Ak by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o výskume, mohlo by to viesť k tomu, že by sa Spojené kráľovstvo uchýlilo k riešeniu vytvárať náhradné programy. Aj keď by Spojené kráľovstvo mohlo prísť so svojimi vlastnými schémami, hoci nie zo dňa na deň, vedci tvrdia, že by im chýbala rovnaká prestíž a neponúkali by toľko konkurencie ako programy EÚ.

Čo to znamená pre Slovákov?

Pre slovenských výskumníkov a ľudí zainteresovaných do projektov v rámci výskumných programov EÚ uvedené informácie znamenajú väčšiu istotu v oblasti spolupráce s kolegami a organizáciami zo Spojeného kráľovstva.

Na presné podmienky spolupráce si budeme musieť počkať z ďalších správ, pravdepodobne to nebude neskôr ako koncom februára 2021. Je tu pomerne vysoká šanca, že Slovensko bude môcť v projektoch spolupracovať takmer identickým spôsobom, ako tomu bolo doteraz s tým, že krajiny Spojeného kráľovstva budú v rámci Horizon Europe figurovať ako asociované krajiny. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *