Posted on

Zmyslom výzvy Blue Economy Window programu Európskeho námorného a rybárskeho fondu je priniesť na trh nové produkty, služby, procesy alebo obchodné modely a rozvíjať udržateľné a inovatívne modré hospodárstvo v morských panvách Európy. Zároveň je snahou znižovať riziko investícií do týchto projektov a uľahčovať prístup k ďalším finančným schémam pre ďalšie etapy ich aktivít. Nižšie pre vás uvádzame stručné podmienky pre zapojenie sa.

Kto môže žiadať?

Minimálne jeden malý alebo stredný podnik v rámci členských štátov Európskej únie.

Aktivity, ktoré na ktoré chce žiadateľ predkladať projekt by mali byť blízko umiestnenia na trhu (TRL 6-8, viac o TRL úrovniach v tomto dokumente na str. 27) a aktivity by mali predstavovať inovácie a dopadovo-orientované investície. Od žiadateľa sa očakáva, že bude mať k dispozícii silné riadiace tímy a výsledkom bude podpora investorov alebo zákazníkov.

Aké aktivity sú podporené?

Aktivity zamerané na jeden alebo viac politických cieľov EÚ s osobitným zameraním na ciele európskej zelenej dohody (Green Deal), ako napríklad:

  • stratégie „z farmy až na tanier“
  • prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo so zníženou uhlíkovou a environmentálnou stopou, ktoré je konkurencieschopné v globálnom meradle
  • obehové hospodárstvo
  • biodiverzita
  • digitálne zázemie

Koľko môžete získať?

Financovanie vo výške od 700 tisíc do 2,5 milióna eur, ktorá predstavuje 70% mieru spolufinancovania. Celkový rozpočet pridelený na túto výzvu je až 20 miliónov eur.

Dokedy je možné podať žiadosť?

Termín uzávierky je stanovený na 16. február 2021 na 17:00 CET. Proces žiadania prebieha elektronicky prostredníctvom Funding&Tenders Portal, na ktorý sa dostanete priamo cez tento link (sekcia Start submission).

Informácie, najčastejšie pýtané otázky ako aj prezentácie ohľadom výzvy sa môžete dozvedieť na stránke výzvy. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *