Posted on

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) oznámil po mesiacoch príprav a hodnotení víťazný tím, ktorý prevezme riadenie novo-vzniknutého EIT Culture & Creativity. V tomto 50 člennom konzorciu, vedenom Inštitútom Fraunhofer, má spomedzi 20 krajín svoje pomerne významné zastúpenie aj Slovenská republika. Úlohu jedného zo šiestich co-location centier po celej Európe, prevezme nezisková mestská organizácia Creative Industry Košice. EIT Culture & Creativity predstavuje multimiliónovú aktivitu pod programom Horizont Európa pre obdobie do roku 2027.

EIT Culture & Creativity

Deviata inovačná komunita EIT je navrhnutá tak, aby posilnila a transformovala európske kultúrne a kreatívne sektory a priemyselné odvetvia (CCSI) prepojením kreatívcov a organizácií do najväčšej európskej inovačnej siete.

EIT kultúra a kreativita

Od nového celoeurópskeho partnerstva možno očakávať, že sa v rámci programu Horizont Európa rozdelí približne 300 miliónov eur z financovania EIT (vyčlenené financovanie pre dve nové znalostné a inovačné spoločenstvá EIT, ktoré sa majú spustiť počas obdobia financovania EÚ v rokoch 2021 až 2027) s možnosťou získať viac finančných prostriedkov zo súkromného a verejného sektora.

Víťazné konzorcium

Na riešenie vyššie spomenutých výziev EIT v októbri 2021 spustilo výzvu na predkladanie návrhov, v ktorej vyzývalo žiadateľov, aby predložili svoju víziu toho, ako EIT Culture & Creativity zmení európske CCSI.

Víťazný tím ICE-Innovation by Creative Economy pozostáva z 50 partnerov z 20 krajín vrátane Fraunhofer-Gesellschaft (hlavný koordinátor), Philips Design, Tartu University, European Broadcasting Union, CIKE – Creative Industry Košice a Junior Achievement Bulgaria.

Na uľahčenie založenia EIT Culture & Creativity poskytne EIT víťaznému konzorciu grant na začatie fungovania až do výšky 6 miliónov eur, aby sa zabezpečilo, že budú čo najskôr plne funkčné.

Kde budú základne nového EIT?

K tomu aby EIT Culture & Creativity mohlo zabezpečiť celoeurópske pokrytie a dostupnosť pre inovátorov a stakeholderov, založí sa v rámci „projektu“ šesť co-location centier (CLC). Tieto CLC sa budú nachádzať na nasledovných miestach:

 • CLC Severozápad: Amsterdam, Holandsko
 • CLC Sever: Helsinki, Fínsko
 • CLC Juh: Bologna, Taliansko
 • CLC Juhozápad: Barcelona, Španielsko
 • CLC Juhovýchodná Európa & ALPS: Viedeň, Rakúsko
 • CLC Východ: Košice, Slovensko

Ambiciózne ciele do roku 2030

Víťazný projektový návrh si kladie za cieľ dosiahnuť do roku 2030 nasledovné ukazovatele:

 • 1 500 absolventov labelovaných programov EIT
 • 44 000 odborníkov preškolených v 200 kurzoch celoživotného vzdelávania
 • 400 testovaných inovácií, 155 inovácií uvádzaných na trh, 5500 IP (duševné vlastníctvo) záznamov
 • Podporených 1 100 organizácií pri rozširovaní ich podnikania a dosahu
 • 80 miliónov eur investovaných do start-upov s 200 vytvorenými start-upmi
 • 250 iniciatív, ktoré podporujú a oslavujú identity, hodnoty a kultúru EÚ
 • 100 komunitných (re)generačných iniciatív riadených CCSI
 • 1 800 organizácií CCSI transformovaných tak, aby boli viac digitálne, ekologické a sociálne

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *