Posted on

Nový grantový program Nadácie VSE má slúžiť na podporu projektov v oblasti zníženia emisií, ochrany klímy a zmiernenia dopadu klimatickej zmeny.

Ochrana a hlavne skvalitnenie životného prostredia je jednou z dlhodobých priorít Nadácie VSE. Riešenie klimatických zmien prechodom na ekologickejší spôsob fungovania procesov vo všetkých oblastiach života považujú za veľkú výzvu. Zároveň si uvedomujú, že práve vzájomnou spoluprácou s Nadáciou E.ON dokážu pozitívne prispieť k prijatiu dôležitých ekologických opatrení. Ich spoločným cieľom je preto primárne vytvoriť priestor a finančne podporiť projekty, ktoré napomáhajú k udržiavaniu čistého životného prostredia a aktívne sa tak zameriavajú aj na zníženie uhlíkovej stopy. V rámci programu spolu prerozdelia grant vo výške až 100 000€.

Kto môže požiadať o grant?

Grantový program pre lepšiu klímu je určený predovšetkým pre mimovládne neziskové organizácie (občianske združenia, nadácie, investičné fondy), samosprávy, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, ale taktiež univerzity a školy. Podmienkou je, že projekty musia byť realizované so zámerom slúžiť na podporu verejnoprospešného účelu. Dôraz sa kladie na ochranu a zlepšenie životného prostredia, pričom je dôležité zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt.

Hlavnou myšlienkou tohto grantového programu je podpora iniciatív, ktoré prispievajú k prechodu na ekologickejší spôsob fungovania v kľúčových oblastiach. S celkovým finančným balíkom vo výške 100 000€ sa očakáva, že sa podarí podporiť viacero sľubných projektov a inovácií, ktoré majú potenciál vytvoriť pozitívne ekologické opatrenia.

Na aké oblasti podpory je grant zameraný?

Oblasť podpory zahŕňa širokú škálu iniciatív v rámci energetického, stavebného, mobilného, potravinárskeho a priemyselného sektora. Medzi konkrétne opatrenia patrí hlavne výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov ako vietor, slnko, voda či biomasa. Dôležité sú aj projekty zamerané na dlhodobý zámer zníženia činnosti fosílnych elektrární. Taktiež je vítaná iniciatíva vo využívaní stavebných materiálov, ktoré sú šetrné k našej klíme alebo celkové zlepšenie vykurovania a izolácie v stavebníctve.

Podpora sa týka aj iniciatív v oblasti mobility, s dôrazom na elektrickú mobilitu, verejnú dopravu a zlepšenie podmienok pre cyklistov. Na opačnej strane v súvislosti s dopravou je snaha taktiež vykonať opatrenia, ktoré by znížili objem leteckej prepravy. V potravinárskom sektore je cieľom zlepšiť výživu na rastlinnej báze a znížiť spotrebu mäsa a mliečnych výrobkov, zatiaľ čo v priemyselnom sektore sa usiluje o transformáciu procesov smerom ku klimaticky neutrálnym výrobám.

Ako sa zapojiť a kedy môžete o grant požiadať?

Grantový program je otvorený pre rôzne typy organizácií, ktoré majú nápady a záujem spoločne prispieť k zlepšeniu nášho životného prostredia a dbajú na záchranu klímy. Možnosť prihlásiť sa do programu a uchádzať sa o grant budú spúšťať online na webe Nadácie VSE už 29. apríla s uzávierkou prihlášok do 3. júna.

Podrobnejšie informácie o grantovom programe a možnosť prihlásenia svojho projektu nájdete na webe Nadácie VSE.

Nadácie VSE a E.ON svojou spoluprácou dúfajú, že sa podarí podporiť a rozvinúť iniciatívy, ktoré budú ďalším krokom vpred k trvalo udržateľnejšej budúcnosti a lepšiemu životnému prostrediu pre všetkých.

PR článok Nadácie VSE
Zdroj obrázkov: gettyimages.com


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *