Posted on

Strop pri poskytnutí minimálnej štátnej pomoci v rámci schémy de minimis sa od 1. januára 2024 zvýšil na 300 tisíc eur pre jediný podnik. Vyplýva to z nariadenia, ktoré Európska komisia prijala minulý rok. V novom nariadení sa mení aj dĺžka obdobia, ktoré sa zohľadňuje pri určovaní celkovej výšky minimálnej pomoci. Po novom sa pri oboch nariadeniach berú do úvahy tri roky predchádzajúce dňu poskytnutia pomoci.

Zmeny výšky stropu de minimis

Prijaté zmeny obsahujú tieto hlavné body:

  • Zvýšenie stropu minimálnej pomoci z 200 tisíc eur (uplatniteľné od roku 2008) na 300 tisíc eur v priebehu troch troch rokov s cieľom pokryť infláciu.
  • Zvýšenie stropu minimálnej pomoci z 500 tisíc eur (uplatniteľné od roku 2012) na 750 tisíc eur počas troch rokov s cieľom pokryť infláciu.

Oznamovacia povinnosť členských štátov

Od členských štátov vyžaduje, aby každú štátnu pomoc oznamovali Európskej komisii a vykonávali ju až po schválení Komisiou. Nariadenie EÚ o povolení štátnej pomoci umožní Komisii určiť, ktoré kategórie štátnej pomoci sú zlučiteľné s jednotným trhom a sú vyňaté z oznamovacej povinnosti ustanovenej v zmluve.

Zmena konceptu jediného podniku

V novom nariadení sa mení aj dĺžka obdobia, ktoré sa zohľadňuje pri určovaní celkovej výšky minimálnej pomoci. Po novom sa pri oboch nariadeniach berú do úvahy tri roky predchádzajúce dňu poskytnutia pomoci. Napríklad pri poskytnutí minimálnej pomoci v apríli 2024 sa bude sledovať obdobie apríl 2021 – apríl 2024.

Nariadením EK sa tiež doplnil koncept jediného podniku. Strop pomoci sa už nebude sledovať len na úrovni žiadateľa. EK potrebuje posúdiť, či s inými podnikmi netvorí jediný podnik. Ak áno, či týmto podnikom v sledovanom období nebola poskytnutá minimálna pomoc.

Dôležité odkazy

Oficiálna správa Európskej komisie

Viete čo je pomoc de minimis? Toto by ste mali vedieť


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *