Posted on

Chceš sa podeliť o svoje nápady so susedmi, spoznať nových priateľov a získať nové zručnosti a skúsenosti? V4 Ge Mini-Grant ti preplatí krátkodobú mobilitu, ak si vo vekovej skupine od 12 do 30 rokov. Cieľom výzvy je presadiť demokratické hodnoty, občiansku participáciu a cezhraničný dialóg medzi mladými ľuďmi. Tento rok V4 Ge Mini-Grant podporí aj krátkodobú mobilitu pre ukrajinských žiadateľov. Možnosť prihlásiť sa máš do 15. marca, 15. júla alebo 15. novembra v priebehu roka 2024.

Kto môže získať grant?

Oprávnenými žiadateľmi grantu môžu byť právnické osoby registrované v krajinách V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) a na Ukrajine:

 • školy,
 • voľnočasové kluby.
 • športové zväzy.
 • mládežnícke občianske organizácie atď.

Na aké aktivity dostanem grant?

Ak sa chceš uchádzať o minigrant, tvoj projekt by mal spadať do niektorej z nasledujúcich oblastí záujmu:

 • udržateľnosť a odolnosť,
 • dedičstvo a spomienka,
 • zdravie a aktívny životný štýl,
 • umenie a kultúra,
 • demokratické hodnoty a občianske cnosti,
 • praktické schopnosti a podnikanie,
 • vlastná oblasť záujmu.

Pre účasť musia byť zapojené aspoň dve krajiny V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko). Okrem toho sa môžu zúčastniť aj priami susedia dvoch krajín V4 (Rakúsko, Nemecko a Ukrajina).

Čo môžem získať?

Maximálny požadovaný rozpočet na jeden projekt je 10 tisíc eur.

Rozpočet sa vypočíta ako paušálna suma na osobu/dni (maximálne 50 eur za každého účastníka a sprievodcu na deň alebo 60 eur za každého účastníka a sprievodcu na deň v prípade, že sú zapojené viac ako 2 krajiny V4).

Financie sa môžu sa použiť na pokrytie akýchkoľvek nákladov priamo spojených s projektom (ubytovanie, cestovné, vstupné, honoráre atď.). Odporúča sa dodatočné spolufinancovanie.

Ako a dokedy požiadať?

Návrhy nápadov na projekt zaregistruj v online systéme (najneskôr dva týždne pred termínom) a následne predlož prostredníctvom online formulára do niektorých z týchto dátumov: 15. marec, 15. júl alebo 15. november 2024.

Dôležité odkazy


 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *