Posted on

Švajčiarsko sa v rámci hlavných programov financovania výskumu v EÚ vrátane Horizont Európa bude považovať za tretiu krajinu. Európska komisia informovala, že so Švajčiarskom sa bude pri predkladaní projektových návrhov v rámci programu Horizont Európa a ďalších súvisiacich programov a iniciatív zaobchádzať ako s neasociovanou treťou krajinou. Aj keď je možné tento stav kedykoľvek zmeniť, na teraz to bude platiť pre všetky výzvy v roku 2021. Rozhodnutie EK by mohlo mať škodlivé následky pre švajčiarsky výskum ale aj pre vedecko-výskumné vzťahy Slovenska so Švajčiarskom.

Viac o tom, čo sú to asociované krajiny sa dozviete v článku: Oprávnené sú aj asociované krajiny Horizont 2020 mimo EÚ

Napriek tomu, že Švajčiarsko nie je členskou krajinou EÚ, vďaka štatútu asociovanej krajiny sa zúčastňovalo na európskych programoch financovania výskumu.  Tento štatút krajine poskytol podobné príležitosti ako členom EÚ. Politické napätie medzi Európskou komisiou a švajčiarskou vládou však viedlo k zmene štatútu krajiny.

Štatút tretej krajiny výrazne obmedzí rozsah, v akom sa švajčiarski vedci môžu zúčastňovať na projektoch financovaných z programu Horizont Európa. Ten má rozpočet takmer 100 miliárd eur.

Kolaboračné projekty áno, individuálne granty nie

Ako účastníci z neasociovanej tretej krajiny sa môžu výskumní pracovníci a inovátori vo Švajčiarsku naďalej zapájať do kolaboračných projektov, na ktorých sa môžu zúčastniť tretie krajiny. Tieto nebudú financované Európskou komisiou, ale budú financované priamo Štátnym sekretariátom pre vzdelávanie, výskum a inovácie (SERI). V takýchto projektoch však Švajčiari nemôžu však prevziať koordinačné úlohy.

Účasť na nástrojoch pre individuálnych príjemcov grantu (individuálne granty ERC, postdoktorandské štipendiá MSCA, MSCA COFUND a EIC akcelerátor) je pre výskumných pracovníkov z neasociovanej tretej krajiny v zásade vylúčená.

Na výzvy na rok 2021 ERC Starting Grants a ERC Consolidator Grants, ktoré už boli ukončené alebo uplynul termín registrácie, sa však vzťahujú výnimočné pravidlá. Pretože hostiteľskú inštitúciu pre tieto projekty je možné počas prípravnej fázy dohody o grante zmeniť, Európska komisia prehodnotí návrhy predložené hlavnými riešiteľmi so sídlom vo švajčiarskej hostiteľskej inštitúcii.

Situácia „prehry na oboch stranách“

Švajčiarske vedecké organizácie vyjadrili obavy z toho, čo bude strata súvisiaceho statusu znamenať pre vedcov v krajine. „Rovnako ako ekonomika, aj švajčiarska veda potrebuje stabilný právny rámec a integráciu do medzinárodných sietí, aby bola úspešná,“ hovorí Christophe Giovannini zo Švajčiarskej národnej vedeckej nadácie (SNSF). „SNSF preto podporuje včasné a úplné pridruženie Švajčiarska k novému rámcovému programu Horizont Európa.“

Giovannini poznamenáva, že rozsah programu Horizont Európa umožňuje výskumné projekty „ktoré by žiadna európska krajina nemohla realizovať sama“. Dodáva, že akákoľvek alternatíva by „znamenala pre Švajčiarsko vyššie náklady a dlhoročnú vývojovú prácu“ a že vnútroštátne opatrenia „nemôžu úplne nahradiť všetky aspekty rámcového programu EÚ“.

Minulý mesiac švajčiarska vedecká rada napísala otvorený list, ktorý podpísali spoločne výskumné rady v celej Európe. V ňom varovala, že prechod na nižšie hodnotenie Švajčiarska na tretiu krajinu bude mať za následok situáciu prehry na oboch stranách, ohrozenie úspešnej spolupráce v strategických oblastiach a nakoniec oslabenie ako celku “.

Nič nie je stratené

Švajčiarska vláda uvádza, že stále má v úmysle usilovať sa o získanie asociovaného postavenia v európskych výskumných programoch, a tvrdí, že jej pozícia „sa môže kedykoľvek zmeniť“. Každé obdobie vylúčenia však môže mať škodlivé dlhodobé následky pre švajčiarsky výskum. Poukazuje sa na predchádzajúce skúsenosti, keď sa v roku 2014 počas sporu s EÚ o imigračné pravidlá dočasne zmenil štatút Švajčiarska.

Švajčiari ako spoľahlivý partner?

Ako uvádza rektor Univerzity v Berne, Christian Leumann: „Ani o štyri alebo päť rokov neskôr sme sa úplne nezotavili zo skutočnosti, že sme boli – na krátku dobu – vylúčení z týchto programov. Nemôžete robiť vedu o klíme, ak to nerobíte vo väčších výskumných konzorciách. Nemôžete robiť vesmírnu vedu, ak nie ste spolu vo veľkých konzorciách. Aj biomedicína – vezmite si Covid-19, tento vírus sa nezastaví na hraniciach krajín, takže musíme bojovať spoločne. Tieto spolupráce sú nevyhnutné a dozvedeli sme sa, že nie je ľahké sa tam vrátiť. “

„Ak nás teraz vyhodia druhýkrát, chápem ľudí v Európe, ktorí povedia:„ Sú partneri zo Švajčiarska spoľahliví? Zoberieme jedného z nich do spoločného projektu? Je to bezpečné? “ Takže si myslím, že druhýkrát bude ešte ťažšie vrátiť sa do normálu.“

Pre slovenských žiadateľov a partnerov v rámci programu Horizont Európa táto situácia znamená jediné. Dočasne prichádzajú o možnosť plnohodnotne spolupracovať s inštitúciami zo Švajčiarska v projektoch, ktoré budú financované práve z tohto programu.

Zdroj: www.chemistryworld.com | https://ethz.ch/


podcast o grantoch


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *